Forum


Powrót polisa OC - poprzedni stan prawny

R.

Rafał .....

0

Witam.
Czy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej może posłużyć się zasobem podmiotu trzeciego, który złożył zobowiązanie do udostępnienia (bardzo ogólne w swej treści) tego zasobu w postaci polisy OC wystawionej na ten podmiot? SIWZ zawierało w swej treści jedynie powielenie zapisów ustawy Pzp bez szczegółowych wymogów w zakresie warunków dysponowania tym zasobem.
Witam. Czy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej może posłużyć się zasobem podmiotu trzeciego, który złożył zobowiązanie do udostępnienia (bardzo ogólne w swej treści) tego zasobu w postaci polisy OC wystawionej na ten podmiot? SIWZ zawierało w swej treści jedynie powielenie zapisów ustawy Pzp bez szczegółowych wymogów w zakresie warunków dysponowania tym zasobem.
1
2016-10-13 12:54 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Z treści zobowiązania musi wynikać, że podmiot udostępni zasoby w celu realizacji tego konkretnego zamówienia i w sposób określony.
Z treści zobowiązania musi wynikać, że podmiot udostępni zasoby w celu realizacji tego konkretnego zamówienia i w sposób określony.
1
2016-10-14 05:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy