Forum


Powrót Czy podmiot który zlożył zobowiązanie jest jednocześnie podwykonawcą

B.

Beata .....

14

Proszę o dyskusję na ten temat uwzględniając znowelizowane przepisy - art 22a ust 4 "W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane." Ja odczytuję to jako konieczność realizacji robót lub usług jako podwykonawca. Czy tak?
Proszę o dyskusję na ten temat uwzględniając znowelizowane przepisy - art 22a ust 4 "W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane." Ja odczytuję to jako konieczność realizacji robót lub usług jako podwykonawca. Czy tak?
0
2016-10-13 12:56 0

M.

Marek .....

0

Dokładnie tak samo to rozumiem. Inny podmiot w tym wypadku musi być podwykonawcą.
Dokładnie tak samo to rozumiem. Inny podmiot w tym wypadku musi być podwykonawcą.
1
2016-10-13 13:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy