Forum


Powrót szacowanie powyżej 30.000 euro vs oferta poniżej 30.000 euro

M.

Marta .....

2

Co w przypadku, kiedy szacowanie wartości zamówienia to kwota powyżej 30.000 euro. , ostaje złożona jedna oferta, której wartość (netto) jest mniejsza niż 30.000 euro?
Co w przypadku, kiedy szacowanie wartości zamówienia to kwota powyżej 30.000 euro. , ostaje złożona jedna oferta, której wartość (netto) jest mniejsza niż 30.000 euro?
0
2020-03-06 10:53 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Zakładając, że szacowanie było z należytą starannością - to nic się nie dzieje. Prowadzicie dalej postępowanie i zawieracie umowę z wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
Zakładając, że szacowanie było z należytą starannością - to nic się nie dzieje. Prowadzicie dalej postępowanie i zawieracie umowę z wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
0
2020-03-06 11:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy