Forum


Powrót WR postępowanie powyżej progu unijnego

A.

Agnieszka .....

0

W postępowaniu w trybie z wolnej ręki powyżej progu unijnego, w zaproszeniu przekazano wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, określono warunki- art.22b ust 1 i 2, 22 c ust.1 i 2, 22 d. Widnieje tam również zapis, że ocena będzie się odbywać na podstawie przedłożonego JEDZ.
1. Czy JEDZ powinien być wysłany mailem przed odbyciem się negocjacji?
2.Czy Zamawiający powinien żądać przed zawarciem umowy przedstawienie tych dokumentów, czy oświadczenie JEDZ jest wystarczające?
W postępowaniu w trybie z wolnej ręki powyżej progu unijnego, w zaproszeniu przekazano wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, określono warunki- art.22b ust 1 i 2, 22 c ust.1 i 2, 22 d. Widnieje tam również zapis, że ocena będzie się odbywać na podstawie przedłożonego JEDZ. 1. Czy JEDZ powinien być wysłany mailem przed odbyciem się negocjacji? 2.Czy Zamawiający powinien żądać przed zawarciem umowy przedstawienie tych dokumentów, czy oświadczenie JEDZ jest wystarczające?
0
2020-03-06 13:30 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 616

Najpóźniej w dniu negocjacji a lepiej wcześniej aby zapoznać się.
Najpóźniej w dniu negocjacji a lepiej wcześniej aby zapoznać się.
0
2020-03-06 13:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy