Forum


Powrót Formularz ZP-PN

A.

Anna .....

6

Podajcie proszę link do aktualnego druku ZP-PN .
Podajcie proszę link do aktualnego druku ZP-PN .
0
2020-03-09 13:28 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 730

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z2016 r., poz. 1128)

np. tu:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z2016 r., poz. 1128) np. tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
0
2020-03-09 13:35 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy