Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

M.

Magdalena .....

4

wszczynam postepowanie zgodnie z art 67 ust.1 pkt 3 i wysyłam zaproszenie do negocjacji do jednej firmy. Nie umieszczam na portalu BZP ogłoszenia o zamiarze zawracia umowy, bo to jest fakultatywne. w dniu negocjacji podpisuję umowę i zamieszczam informację na portalu BZP o udzieleniu zamówienia. czy mój tok rozumowania jest ok?
czy muszę zachować standstill na wniesienie odowłania zanim podpiszę umowę? ale to chyba bez sensu.
prosze o poradę
wszczynam postepowanie zgodnie z art 67 ust.1 pkt 3 i wysyłam zaproszenie do negocjacji do jednej firmy. Nie umieszczam na portalu BZP ogłoszenia o zamiarze zawracia umowy, bo to jest fakultatywne. w dniu negocjacji podpisuję umowę i zamieszczam informację na portalu BZP o udzieleniu zamówienia. czy mój tok rozumowania jest ok? czy muszę zachować standstill na wniesienie odowłania zanim podpiszę umowę? ale to chyba bez sensu. prosze o poradę
1
2016-10-13 16:28 0

B.

Beata .....

48

Brak opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Brak opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie Zamówień Publicznych albo jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (art. 182 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
1
2016-10-14 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy