Forum


Powrót błąd w dacie składania ofert na miniportalu

B.

Beata .....

48

Witam
Proszę o pomoc czy da się postępowanie uratować.
Ogłosiłam w TED postepowanie powyżej progów unijnych. Po publikacji zamieściłam odpowiednio na miniportalu opublikowałam formularz postępowania oraz ogłoszenie i siwz z załącznikami na stronie zamawiającego.(podając do wiadomości odpowiedni klucz publiczny)
I teraz najważniejsze: Jestem na kilka dni przed otwarciem sprawdzam na miniportalu a moje postępowanie jest jako robocze ponieważ pomyliłam się i wpisałam datę składania zamiast 12.03.2020 to 12.02.2020 otwarcia dobrze tak jak ma być 12.03.2020. Niestety formularz jest niedostępny w opublikowanych.
Moje pytanie brzmi czy mogę na miniportalu opublikować nowy formularz zrobić zmianę w siwz (przez podanie nowe klucza) i trochę wydłużyć termin czy całe postępowanie do unieważnienia i powtórzenia od początku? Na miniportalu mam komunikat: Nie można opublikować formularza postępowania, ponieważ minął termin składania ofert. Proszę opublikować nowy formularz postępowania. Aby uzyskać klucz publiczny należy Opublikować formularz postępowania.
Witam Proszę o pomoc czy da się postępowanie uratować. Ogłosiłam w TED postepowanie powyżej progów unijnych. Po publikacji zamieściłam odpowiednio na miniportalu opublikowałam formularz postępowania oraz ogłoszenie i siwz z załącznikami na stronie zamawiającego.(podając do wiadomości odpowiedni klucz publiczny) I teraz najważniejsze: Jestem na kilka dni przed otwarciem sprawdzam na miniportalu a moje postępowanie jest jako robocze ponieważ pomyliłam się i wpisałam datę składania zamiast 12.03.2020 to 12.02.2020 otwarcia dobrze tak jak ma być 12.03.2020. Niestety formularz jest niedostępny w opublikowanych. Moje pytanie brzmi czy mogę na miniportalu opublikować nowy formularz zrobić zmianę w siwz (przez podanie nowe klucza) i trochę wydłużyć termin czy całe postępowanie do unieważnienia i powtórzenia od początku? Na miniportalu mam komunikat: Nie można opublikować formularza postępowania, ponieważ minął termin składania ofert. Proszę opublikować nowy formularz postępowania. Aby uzyskać klucz publiczny należy Opublikować formularz postępowania.
0
2020-03-10 12:22 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Proszę dokonać zmiany ogłoszenia, SIWZ i wydłużyć termin składania ofert o odpowiedni czas. Na tym etapie (przed złożeniem ofert) nie ma powodu unieważniać postępowania, tylko trzeba je naprawić.
Proszę dokonać zmiany ogłoszenia, SIWZ i wydłużyć termin składania ofert o odpowiedni czas. Na tym etapie (przed złożeniem ofert) nie ma powodu unieważniać postępowania, tylko trzeba je naprawić.
0
2020-03-10 12:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy