Forum


Powrót Usługi społeczne- usługi prawne

JK

Jolanta Kudrawczuk

0

Witam, Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) zamierza udzielić zamówienia na usługę bieżącej obsługi prawnej (kody CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze, 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79112000-2 – Usługi reprezentacji prawnej). Zamówienie powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych budżetu jst. Czy zamawiający może skorzystać z procedury określonej dla usług społecznych – art. 138g-138o ustawy Pzp.? W art. 138o mowa jest o ogłoszeniu o zamówieniu – czy to znaczy, że zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE? A następnie również ogłosić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE? Natomiast procedurę – zgodna z art. 138 o – opracowuje sam i upublicznia na własnym BIP?
Witam, Zamawiający (jednostka samorządu terytorialnego) zamierza udzielić zamówienia na usługę bieżącej obsługi prawnej (kody CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze, 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79112000-2 – Usługi reprezentacji prawnej). Zamówienie powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych budżetu jst. Czy zamawiający może skorzystać z procedury określonej dla usług społecznych – art. 138g-138o ustawy Pzp.? W art. 138o mowa jest o ogłoszeniu o zamówieniu – czy to znaczy, że zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE? A następnie również ogłosić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE? Natomiast procedurę – zgodna z art. 138 o – opracowuje sam i upublicznia na własnym BIP?
0
2016-10-14 06:23 0

B.

Beata .....

48

Art. 138o "Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2–4" a to oznacza że dla usług społecznych jeśli spełnione są przesłanki dotyczące wartości tj. do 750 000 euro stosujemy procedurę opisaną w tym przepisie czyli nie publikujemy w Dzienniku Urzędowym UE.
Art. 138o "Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2–4" a to oznacza że dla usług społecznych jeśli spełnione są przesłanki dotyczące wartości tj. do 750 000 euro stosujemy procedurę opisaną w tym przepisie czyli nie publikujemy w Dzienniku Urzędowym UE.
1
2016-10-14 06:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy