Forum


Powrót Zmiana umowy na zamówienie publiczne w związku z koronawirusem

K.

Katarzyna .....

3

Jak podchodzicie Państwo do kwestii zmian umowy na zamówienia w związku z koronawirusem?
Nie chodzi mi tutaj o rozwiązanie umowy, ale o zmianę terminu realizacji zamówienia tj. o jego wydłużenie, gdy w SIWZ wskazano termin realizacji usługi i był to element kluczowy dla Zamawiającego.
Chociażby organizacja jakichś imprez firmowych, kursów, szkoleń, gdzie teraz to Zamawiającemu zależy nie na ich odwołaniu, bo i tak musi je zrealizować, ale na ich przełożeniu (zmiana terminu, zmiana harmonogramu).
Czy macie Państwo już takie sytuacje i na jakich podstawach aneksujecie? Siła wyższa i zmiana terminu? Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 czy pkt 5 Pzp?
Jak podchodzicie Państwo do kwestii zmian umowy na zamówienia w związku z koronawirusem? Nie chodzi mi tutaj o rozwiązanie umowy, ale o zmianę terminu realizacji zamówienia tj. o jego wydłużenie, gdy w SIWZ wskazano termin realizacji usługi i był to element kluczowy dla Zamawiającego. Chociażby organizacja jakichś imprez firmowych, kursów, szkoleń, gdzie teraz to Zamawiającemu zależy nie na ich odwołaniu, bo i tak musi je zrealizować, ale na ich przełożeniu (zmiana terminu, zmiana harmonogramu). Czy macie Państwo już takie sytuacje i na jakich podstawach aneksujecie? Siła wyższa i zmiana terminu? Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 czy pkt 5 Pzp?
0
2020-03-10 15:29 0

I.

Izabela .....

0

Dokładnie nad tym się zastanawiam. U mnie w firmie mamy 2 przypadki organizacji takich imprez - jedną jeszcze zorganizujemy, bo jest już za późno na jakiekolwiek zmiany (zastanawialiśmy się nad opcją zerwania umowy i zapłaceniu ewentualnej kary). Drugie postępowanie mamy w toku i tutaj zastanawiamy się czy możemy je unieważnić na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 - tzn. dalsze postępowanie i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a obecna sytuacja jest zmianą istotną, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Co prawda pojawiają się różne głosy, że nie bardzo jest to interes publiczny ale uważam, że nikt nie zarzuci nam rezygnacji z takiej imprezy dla bezpieczeństwa pracowników, a poza tym, jeśli poprowadzimy postępowanie do końca, podpiszemy umowę a sytuacja się rozwinie, to nikt nie zmusi pracowników do wzięcia udziału w takiej imprezie i wtedy trzeba będzie zapłacić karę umowną za zerwaną umowę a to też jest nieodpowiedzialne i niezasadne naruszenie publicznych funduszy. Co Wy o tym sądzicie, jest to powód do unieważnienia postępowania?
Dokładnie nad tym się zastanawiam. U mnie w firmie mamy 2 przypadki organizacji takich imprez - jedną jeszcze zorganizujemy, bo jest już za późno na jakiekolwiek zmiany (zastanawialiśmy się nad opcją zerwania umowy i zapłaceniu ewentualnej kary). Drugie postępowanie mamy w toku i tutaj zastanawiamy się czy możemy je unieważnić na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 - tzn. dalsze postępowanie i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a obecna sytuacja jest zmianą istotną, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Co prawda pojawiają się różne głosy, że nie bardzo jest to interes publiczny ale uważam, że nikt nie zarzuci nam rezygnacji z takiej imprezy dla bezpieczeństwa pracowników, a poza tym, jeśli poprowadzimy postępowanie do końca, podpiszemy umowę a sytuacja się rozwinie, to nikt nie zmusi pracowników do wzięcia udziału w takiej imprezie i wtedy trzeba będzie zapłacić karę umowną za zerwaną umowę a to też jest nieodpowiedzialne i niezasadne naruszenie publicznych funduszy. Co Wy o tym sądzicie, jest to powód do unieważnienia postępowania?
0
2020-03-10 21:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy