Forum


Powrót Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postępowaniu przetargowym - krajowym- finansowanym ze środków UE

W.

Wioleta .....

2

Dzień dobry,
chciałabym się Państwa poradzic w kwesti wymogu w SIWZ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Za niedługo Spółka, w której pracuję będzie ogłaszać przetarg nieograniczony na pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków (...) z wykorzystaniem instalacji OZE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (...). Postępowanie będzie realizowane z dotacji UE. W związku z powyższym proszę o opinię dotyczącą wymogu w SIWZ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy według Państwa taki zapis ograniczy zasadę konkurencyjności i Wykonawcy nie będą chcieli przystąpić do przetargu, czy może powinniśmy taki zapis umieścić w SIWZ ze względów zabezpieczenia "swoich interesów" na wypadek gdyby coś poszło nie tak w trakcie postępowania.
Dzień dobry, chciałabym się Państwa poradzic w kwesti wymogu w SIWZ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Za niedługo Spółka, w której pracuję będzie ogłaszać przetarg nieograniczony na pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków (...) z wykorzystaniem instalacji OZE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (...). Postępowanie będzie realizowane z dotacji UE. W związku z powyższym proszę o opinię dotyczącą wymogu w SIWZ wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy według Państwa taki zapis ograniczy zasadę konkurencyjności i Wykonawcy nie będą chcieli przystąpić do przetargu, czy może powinniśmy taki zapis umieścić w SIWZ ze względów zabezpieczenia "swoich interesów" na wypadek gdyby coś poszło nie tak w trakcie postępowania.
0
2020-03-11 11:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

Wymóg zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest prawem zamawiającego, może go wymagać albo nie. Żądanie jego wniesienia przed podpisaniem umowy wynika wprost z ustawy PZP i absolutnie nie ma mowy tutaj o ograniczaniu zasad konkurencyjności.
Wymóg zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest prawem zamawiającego, może go wymagać albo nie. Żądanie jego wniesienia przed podpisaniem umowy wynika wprost z ustawy PZP i absolutnie nie ma mowy tutaj o ograniczaniu zasad konkurencyjności.
0
2020-03-11 11:52 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy