Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki

K.

Katarzyna .....

26

Przetarg nieograniczony na usługę został zakończony. 15 stycznia 2020 r. zostało opublikowane w DUUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 Części.
Wynik: 6 Części zamówienia zostało udzielonych, 2 Części zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty na dane części.

W chwili obecnej, na unieważnione 2 Części zamówienia chcę uruchomić zamówienie z wolnej ręki - podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.
I w związku z powyższym mam wątpliwości, a mianowicie czy nie jest za późno na uruchomienie tej procedury gdyż upłynęły już 2 m-ce?
Niby ustawa nie wskazuje terminu, jednak wolę się upewnić, jak uważacie?
Przetarg nieograniczony na usługę został zakończony. 15 stycznia 2020 r. zostało opublikowane w DUUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 Części. Wynik: 6 Części zamówienia zostało udzielonych, 2 Części zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty na dane części. W chwili obecnej, na unieważnione 2 Części zamówienia chcę uruchomić zamówienie z wolnej ręki - podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. I w związku z powyższym mam wątpliwości, a mianowicie czy nie jest za późno na uruchomienie tej procedury gdyż upłynęły już 2 m-ce? Niby ustawa nie wskazuje terminu, jednak wolę się upewnić, jak uważacie?
0
2020-03-17 10:50 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jak sytuacja ma się kwotowo co do tych części zamówienia unieważnionych? Być może istnieje przesłanka z art. 6a ustawy PZP?
Jak sytuacja ma się kwotowo co do tych części zamówienia unieważnionych? Być może istnieje przesłanka z art. 6a ustawy PZP?
0
2020-03-17 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy