Forum


Powrót procedura odwrócona

E.

Ewa .....

0

Przetarg na dostawę komputerów., postępowanie krajowe, procedura odwrócona. Wymaganym załącznikiem do oferty był formularz asortymentowo- cenowy, w którym wykonawcy mieli podać model/typ/cenę urządzenia. Jeden z wykonawców nie załączył ww. załącznika. Wzywać do uzupełnienia, odrzucać? Nie jest to oferta najkorzystniejsza
Przetarg na dostawę komputerów., postępowanie krajowe, procedura odwrócona. Wymaganym załącznikiem do oferty był formularz asortymentowo- cenowy, w którym wykonawcy mieli podać model/typ/cenę urządzenia. Jeden z wykonawców nie załączył ww. załącznika. Wzywać do uzupełnienia, odrzucać? Nie jest to oferta najkorzystniejsza
0
2020-03-17 11:56 0

K.

Katarzyna .....

28

W procedurze odwróconej, w pierwszej kolejności badasz wszystkie oferty czy nie podlegają odrzuceniu.
Tak więc oferta, w której nie załączonego wymaganego formularza sortymentowo-cenowego podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
W procedurze odwróconej, w pierwszej kolejności badasz wszystkie oferty czy nie podlegają odrzuceniu. Tak więc oferta, w której nie załączonego wymaganego formularza sortymentowo-cenowego podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
0
2020-03-17 12:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy