Forum


Powrót wpływ koronowirusa na złożoną ofertę

I.

Izabela .....

0

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług dotyczące m.in. dzierżawy urządzeń drukujących, dostawę materiałów eksploatacyjnych itp. W dniu 28 lutego było otwarcie ofert a 10 marca Zamawiający ogłosił wybór oferty najkorzystniejszej. W między czasie Wykonawca powziął już informacje, poparte złożonymi ofertami od dostawców urządzeń i mat. eksploatacyjnych , że ceny tych materiałów mocno poszły w górę i zupełnie nie odpowiadają cenom, jakie były brane przez niego do kalkulacji oferty. W związku z tym Wykonawca zastanawia się czy lepiej nie wycofać się i nie podpisywać umowy. Ponieważ umowa jest jeszcze niepodpisana to nie bardzo możemy skorzystać ewentualnie z art.144 ust.1. pkt 3. Zastanawiamy się czy można podpisać umowę na kwotę z oferty a następnie aneksem wprowadzić klauzulę waloryzacyjną, która pozwoli np na zmianę wartości umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za jakiś okres ogłoszony przez GUS? Zmiana ta nie przekroczy 50 % wartości umowy i także nie przekroczy wartości oferty drugiego Wykonawcy. Czy taki zabieg jest możliwy z punktu Pzp?
Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług dotyczące m.in. dzierżawy urządzeń drukujących, dostawę materiałów eksploatacyjnych itp. W dniu 28 lutego było otwarcie ofert a 10 marca Zamawiający ogłosił wybór oferty najkorzystniejszej. W między czasie Wykonawca powziął już informacje, poparte złożonymi ofertami od dostawców urządzeń i mat. eksploatacyjnych , że ceny tych materiałów mocno poszły w górę i zupełnie nie odpowiadają cenom, jakie były brane przez niego do kalkulacji oferty. W związku z tym Wykonawca zastanawia się czy lepiej nie wycofać się i nie podpisywać umowy. Ponieważ umowa jest jeszcze niepodpisana to nie bardzo możemy skorzystać ewentualnie z art.144 ust.1. pkt 3. Zastanawiamy się czy można podpisać umowę na kwotę z oferty a następnie aneksem wprowadzić klauzulę waloryzacyjną, która pozwoli np na zmianę wartości umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za jakiś okres ogłoszony przez GUS? Zmiana ta nie przekroczy 50 % wartości umowy i także nie przekroczy wartości oferty drugiego Wykonawcy. Czy taki zabieg jest możliwy z punktu Pzp?
0
2020-03-17 17:07 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Oczywiście stan ekstrymalny rodzi ekstremalne zachowania lub interpretacje prawa , ale w mej ocenie ustawa Pzp w obecnym kształcie na takie postepowanie nie pozwala.
Oczywiście stan ekstrymalny rodzi ekstremalne zachowania lub interpretacje prawa , ale w mej ocenie ustawa Pzp w obecnym kształcie na takie postepowanie nie pozwala.
0
2020-03-17 17:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy