Forum


Powrót Przesunięcie terminu składania ofert - również w BZP?

J.

Joanna .....

32

Na skutek zapytań do siwz i konieczności zmiany/doprecyzowania kawałka dokumentacji przetargowej w postępowaniu na rb w postępowaniu krajowym, (no i z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem) chcemy przedłużyć termin składania ofert. Czy taką informację zamieszczam też w BZP w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia?
Na skutek zapytań do siwz i konieczności zmiany/doprecyzowania kawałka dokumentacji przetargowej w postępowaniu na rb w postępowaniu krajowym, (no i z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem) chcemy przedłużyć termin składania ofert. Czy taką informację zamieszczam też w BZP w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia?
0
2020-03-19 10:34 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Oczywiście, zmiana terminu składania ofert jest zmianą ogłoszenia o zamówieniu.
Oczywiście, zmiana terminu składania ofert jest zmianą ogłoszenia o zamówieniu.
0
2020-03-19 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy