Forum


Powrót tłumaczenie Wykonawcy - wirus i niemożność uzyskania dokumentacji....

B.

Beata .....

4

Witam Państwa. Chciałabym skonsultować następującą sytuację problemową:
Postepowanie nr 1 na usługę inspektora nadzoru - unieważnione w styczniu (3 oferty odrzucone, w tym jednego wykonawcy z uwagi na błędny Vat).
Postępowanie identyczne wznowione w lutym: trzy oferty. Oferta najkorzystniejsza odrzucona z uwagi na RNC. badam wiec ofertę drugą w kolejności oceny ofert.
Wcześniej jeszcze (ponieważ dodatkowo punktuję doświadczenie w nadzorze muzeum) pytałam wykonawcę o wyjaśnienie czy usługa, którą wskazał, została ukończona (bo napisał od … do "nadal"). Pisałam o pierwszym postępowaniu, bo ten wykonawca identycznie wskazał ww. w tamtym postępowaniu tj. opisał tą usługę także jako od … do "nadal". Wedy tego nie badała komisja gdyż oferta podlegała odrzuceniu z innych względów.
Jest to o tyle ważne, iż wykonawca obecnie nie odpowiedział na termin w wezwaniu - do 16.03. Dzisiaj, gdy otrzymał informacje o odrzuceniu oferty z niższa ceną nagle odpisał, iż cytując "nie może wskazał i przedstawić dokumentów świadczących o zakończeniu ww. realizacji z uwagi na epidemię koronawirusa".
Pomylił wezwania tj. pismo to świadczy o chęci odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień, na które miał czas do 16.03 i nie odpowiedział.
Wykonawca wskazał na realizację - tą "do nadal" i w kryterium oceny ofert (stąd prośba o wyjaśnienie) i podał ją jako warunek udziału w postępowaniu - w wykazie usług.
O ile mogę w ostateczności nie zaliczyć mu usługi w punktacji kryterium i nie przyznać za nią dodatkowych punktów, o tyle spełnienie warunku udziału muszę sprawdzić zerojedynkowo (pomijam tutaj od treści siwz, iż punktowaliśmy realizację ponad minimalny warunek udziału w postępowaniu…)
dzisiaj poszło wezwanie z art. 26 ust. 2 na które się ten wykonawca mylnie powołuje. najprawdopodobniej w takim razie w terminie tych 5 danych mu dni nie odpowie. zatem wezwiemy go do uzupełnienia z art. 26 ust. 3 - jeśli nadal będzie się tłumaczył wirusem i trudnościami - to moje pytanie- czy Państwo odrzucalibyście taką ofertę?
Nie mam potwierdzenia w wykazie usług, że usługa zakończona, nie mam referencji/poświadczenia o należytej realizacji. Dodatkowo postępowanie wznowione i ten sam błąd. Oczywiście nie moja rolą jest wskazywanie Wykonawcom innych rozwiązań dopuszczalnych prawem (i rozporządzeniem - co w sytuacji, gdy nie można pozyskać poświadczeń...) ale nie ukrywam Komisja jest …. zachowaniem Wykonawcy i powyższe działanie sugeruje jedynie wg mnie grę na czas... w momencie otwarcia ofert jeszcze epidemii nie mieliśmy, postępowanie powtórzone z tymi samymi warunkami… Dziękuję za pomoc.
Witam Państwa. Chciałabym skonsultować następującą sytuację problemową: Postepowanie nr 1 na usługę inspektora nadzoru - unieważnione w styczniu (3 oferty odrzucone, w tym jednego wykonawcy z uwagi na błędny Vat). Postępowanie identyczne wznowione w lutym: trzy oferty. Oferta najkorzystniejsza odrzucona z uwagi na RNC. badam wiec ofertę drugą w kolejności oceny ofert. Wcześniej jeszcze (ponieważ dodatkowo punktuję doświadczenie w nadzorze muzeum) pytałam wykonawcę o wyjaśnienie czy usługa, którą wskazał, została ukończona (bo napisał od … do "nadal"). Pisałam o pierwszym postępowaniu, bo ten wykonawca identycznie wskazał ww. w tamtym postępowaniu tj. opisał tą usługę także jako od … do "nadal". Wedy tego nie badała komisja gdyż oferta podlegała odrzuceniu z innych względów. Jest to o tyle ważne, iż wykonawca obecnie nie odpowiedział na termin w wezwaniu - do 16.03. Dzisiaj, gdy otrzymał informacje o odrzuceniu oferty z niższa ceną nagle odpisał, iż cytując "nie może wskazał i przedstawić dokumentów świadczących o zakończeniu ww. realizacji z uwagi na epidemię koronawirusa". Pomylił wezwania tj. pismo to świadczy o chęci odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień, na które miał czas do 16.03 i nie odpowiedział. Wykonawca wskazał na realizację - tą "do nadal" i w kryterium oceny ofert (stąd prośba o wyjaśnienie) i podał ją jako warunek udziału w postępowaniu - w wykazie usług. O ile mogę w ostateczności nie zaliczyć mu usługi w punktacji kryterium i nie przyznać za nią dodatkowych punktów, o tyle spełnienie warunku udziału muszę sprawdzić zerojedynkowo (pomijam tutaj od treści siwz, iż punktowaliśmy realizację ponad minimalny warunek udziału w postępowaniu…) dzisiaj poszło wezwanie z art. 26 ust. 2 na które się ten wykonawca mylnie powołuje. najprawdopodobniej w takim razie w terminie tych 5 danych mu dni nie odpowie. zatem wezwiemy go do uzupełnienia z art. 26 ust. 3 - jeśli nadal będzie się tłumaczył wirusem i trudnościami - to moje pytanie- czy Państwo odrzucalibyście taką ofertę? Nie mam potwierdzenia w wykazie usług, że usługa zakończona, nie mam referencji/poświadczenia o należytej realizacji. Dodatkowo postępowanie wznowione i ten sam błąd. Oczywiście nie moja rolą jest wskazywanie Wykonawcom innych rozwiązań dopuszczalnych prawem (i rozporządzeniem - co w sytuacji, gdy nie można pozyskać poświadczeń...) ale nie ukrywam Komisja jest …. zachowaniem Wykonawcy i powyższe działanie sugeruje jedynie wg mnie grę na czas... w momencie otwarcia ofert jeszcze epidemii nie mieliśmy, postępowanie powtórzone z tymi samymi warunkami… Dziękuję za pomoc.
0
2020-03-19 19:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy