Forum


Powrót odstąpienie od umowy i ponowny wybór oferty

J.

Jowita .....

0

Przetarg poniżej progów unijnych, oferty częściowe, procedura odwrócona.
Wykonawca na jedno z zadań odstąpił od podpisania umowy. Art. 94 ust. 3 daje możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Mam wątpliwości jak to zastosować w procedurze odwróconej.
Przetarg poniżej progów unijnych, oferty częściowe, procedura odwrócona. Wykonawca na jedno z zadań odstąpił od podpisania umowy. Art. 94 ust. 3 daje możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Mam wątpliwości jak to zastosować w procedurze odwróconej.
1
2016-10-14 10:41 0

A.

Adam .....

2

art. 24 aa ust. 2 Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
art. 24 aa ust. 2 Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
1
2016-10-14 11:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy