Forum


Powrót poprawienie omyłek na podstawie art. 87

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

1) Jest formularz oferty, w którym zamawiający zamieścił tabelę cenową elementów składowych ceny. Sposób wypełnienia formularza wygląda następująco:
I. Cena (C) całkowita brutto 1.280.430 złotych (słownie: ………………), w tym:
lp. wyszczególnienie zakresu rzeczowego jedn. miary ilość (liczba) wartość netto w zł
1. Roboty konserwatorskie kpl. 1 - 650.000
2. Roboty zewnętrzne (suma punktów od 2.1 do 2.4) kpl. 1 - 30.000
z tego:
2.1 Nawierzchnia z ekokraty (parking dla samochodów osobowych) kpl. 1 - 3.000
2.2 Dostawa piasku i wypełnienie nim placu zabaw kpl. 1 - 8.000
2.3 Dostawa i montaż zestawu do placu zabaw kpl. 1 - 150.000
2.4 Pozostałe roboty zewnętrzne kpl. 1 - 200.000
Razem wartość netto: 1.041.000
Należny podatek VAT w wysokości: 239.430
uwaga pod tabelą: Zamawiający wymaga wypełnienia każdej pozycji tabeli.
sposób obliczenia ceny w SIWZ: W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pozycje cenowe tabeli szczegółowego zakresu rzeczowego. Tabela szczegółowego zakresu rzeczowego jest podstawą wyliczenia ceny oferty brutto (wartość netto należy powiększyć o należny podatek VAT i przenieść jako całkowitą cenę oferty brutto do pozycji I kryteriów oceny ofert) oraz jest dokumentem niezbędnym do rozliczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
2) Ze złożonego formularza oferty ewidentnie wynika, że w pozycji 2 tabeli wykonawca nie dokonał zsumowania poz. 2.1 - 2.4 tylko wpisał jakąś kwotę i nie wiadomo, co się w tej kwocie mieści. Suma poz. 1 i 2 nie daje wartości netto. Wartość netto daje zsumowanie wszystkich pozycji w tabeli. To z kolei jest niezgodne ze sposobem obliczenia ceny opisanym w SIWZ.
3) Pytanie do was, co byście zrobili w takiej sytuacji?
1) Jest formularz oferty, w którym zamawiający zamieścił tabelę cenową elementów składowych ceny. Sposób wypełnienia formularza wygląda następująco: I. Cena (C) całkowita brutto 1.280.430 złotych (słownie: ………………), w tym: lp. wyszczególnienie zakresu rzeczowego jedn. miary ilość (liczba) wartość netto w zł 1. Roboty konserwatorskie kpl. 1 - 650.000 2. Roboty zewnętrzne (suma punktów od 2.1 do 2.4) kpl. 1 - 30.000 z tego: 2.1 Nawierzchnia z ekokraty (parking dla samochodów osobowych) kpl. 1 - 3.000 2.2 Dostawa piasku i wypełnienie nim placu zabaw kpl. 1 - 8.000 2.3 Dostawa i montaż zestawu do placu zabaw kpl. 1 - 150.000 2.4 Pozostałe roboty zewnętrzne kpl. 1 - 200.000 Razem wartość netto: 1.041.000 Należny podatek VAT w wysokości: 239.430 uwaga pod tabelą: Zamawiający wymaga wypełnienia każdej pozycji tabeli. sposób obliczenia ceny w SIWZ: W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pozycje cenowe tabeli szczegółowego zakresu rzeczowego. Tabela szczegółowego zakresu rzeczowego jest podstawą wyliczenia ceny oferty brutto (wartość netto należy powiększyć o należny podatek VAT i przenieść jako całkowitą cenę oferty brutto do pozycji I kryteriów oceny ofert) oraz jest dokumentem niezbędnym do rozliczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 2) Ze złożonego formularza oferty ewidentnie wynika, że w pozycji 2 tabeli wykonawca nie dokonał zsumowania poz. 2.1 - 2.4 tylko wpisał jakąś kwotę i nie wiadomo, co się w tej kwocie mieści. Suma poz. 1 i 2 nie daje wartości netto. Wartość netto daje zsumowanie wszystkich pozycji w tabeli. To z kolei jest niezgodne ze sposobem obliczenia ceny opisanym w SIWZ. 3) Pytanie do was, co byście zrobili w takiej sytuacji?
0
2020-03-23 10:35 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wygląda na to, że oferta jest out. po pierwsze jest błąd w obliczeniu ceny - co stanowi samoistną przesłąnke odrzucenia (tryb obliczen niezgodny z e wskazaniem zamawiacza) po drugie nawet gdyby czytać "w myslach wykonawcy" to i tak nie wiadomo co stanowi pozycji 2, Przyjąc że pozycja 2 jest prawidłowa to oznacza że nieprawidłowe sa pozycje 2.1., 2.2 2.3 i 2.4 oraz cena ogółem. Przyjąć że prawidłowe są składowe 2.1.2.2.2.3 i 2.4 to nalezy poprawić poz 2 i cene ogółem, ale na takie działanie chyba nie pozwala sposób onliczenia ceny wskazany w siwz przez zamawiajacego
Wygląda na to, że oferta jest out. po pierwsze jest błąd w obliczeniu ceny - co stanowi samoistną przesłąnke odrzucenia (tryb obliczen niezgodny z e wskazaniem zamawiacza) po drugie nawet gdyby czytać "w myslach wykonawcy" to i tak nie wiadomo co stanowi pozycji 2, Przyjąc że pozycja 2 jest prawidłowa to oznacza że nieprawidłowe sa pozycje 2.1., 2.2 2.3 i 2.4 oraz cena ogółem. Przyjąć że prawidłowe są składowe 2.1.2.2.2.3 i 2.4 to nalezy poprawić poz 2 i cene ogółem, ale na takie działanie chyba nie pozwala sposób onliczenia ceny wskazany w siwz przez zamawiajacego
0
2020-03-23 12:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy