Forum


Powrót SIWZ powyzej progu

A.

Anna .....

29

Witam,
chciałam się spytać, czy wysyłając ogłoszenie do DzUUE, czekam na zwrotnego e-maila potwierdzającego publikację mojego ogłoszenia (do tej pory to odbywało się w ciągu 5 dni), a następnie zamieszczam SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej . Czy w tym zakresie się nic nie zmieniło?
Witam, chciałam się spytać, czy wysyłając ogłoszenie do DzUUE, czekam na zwrotnego e-maila potwierdzającego publikację mojego ogłoszenia (do tej pory to odbywało się w ciągu 5 dni), a następnie zamieszczam SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej . Czy w tym zakresie się nic nie zmieniło?
1
2016-10-14 11:22 0

G.

Grzegorz .....

1

Zgodnie z art. 11 ust. 7d można dokonać ogłoszenia nieobligatoryjnego w BZP lub innego ogłoszenia, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim, także po 48 h od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE. Natomiast co do SIWZ, OPZ, to zastosowanie ma art. 37 ust. 2 i 3 - tylko po publikacji ogłoszenia. Warto zwrócić uwagę, że zamawiający nie musi użyć "swojej" strony internetowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 7d można dokonać ogłoszenia nieobligatoryjnego w BZP lub innego ogłoszenia, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim, także po 48 h od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE. Natomiast co do SIWZ, OPZ, to zastosowanie ma art. 37 ust. 2 i 3 - tylko po publikacji ogłoszenia. Warto zwrócić uwagę, że zamawiający nie musi użyć "swojej" strony internetowej.
1
2016-10-14 12:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy