Forum


Powrót Referencje dotyczące usług od podmiotów spoza Unii Europejskiej

MK

Michał Kowalski

2

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedstawił wykaz zrealizowanych usług, w którym to usługi te zostały wykonane na terenie Ukrainy i Białorusi. Do wykazu dołączył referencje wystawione przez podmioty wskazane w wykazie. Czy należy uznać że Wykonawca spełnia warunki udziału (wartości usług zgadzają się ze stawianymi wymogami)?
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedstawił wykaz zrealizowanych usług, w którym to usługi te zostały wykonane na terenie Ukrainy i Białorusi. Do wykazu dołączył referencje wystawione przez podmioty wskazane w wykazie. Czy należy uznać że Wykonawca spełnia warunki udziału (wartości usług zgadzają się ze stawianymi wymogami)?
0
2020-03-23 11:51 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Wykonawca też jest spoza UE? Jeżeli z wykazu i referencji wynika że Wykonawca spełnia warunek to należy to uznać.
Wykonawca też jest spoza UE? Jeżeli z wykazu i referencji wynika że Wykonawca spełnia warunek to należy to uznać.
0
2020-03-23 12:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy