Forum


Powrót brak warunków udziału a wstępne oświadczenie

M.

Marzena .....

0

przetarg "krajowy" dofinansowanie z UE - nie postawiliśmy , żadnych warunków udziału a żądaliśmy wstępnego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jak się tłumaczyć kontrolerom - po co to oświadczenie?
przetarg "krajowy" dofinansowanie z UE - nie postawiliśmy , żadnych warunków udziału a żądaliśmy wstępnego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jak się tłumaczyć kontrolerom - po co to oświadczenie?
0
2020-03-24 10:24 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Zgodnie z art. 25 Zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W tym przypadku zażądał za dużo. Tłumaczyć można się tylko przeoczeniem, chyba, że gdzieś w SIWZ zapisano, że wykonawca składa oświadczenie tylko wtedy, gdy dotyczy tego postępowania . Czasami robimy takie zapisy dla standardowych dokumentów. Jeśli zorientowaliście się po otwarciu ofert a ktoś oświadczenia nie złożył , to go o nie nie wzywamy, nie uzupełniamy itp. Jeśli postępowanie zakończone, to lepiej wytłumaczyć, że zapis został z innego postępowania omyłkowo, że zamawiający i tak nie oceniał tego oświadczenia i błąd nie miał wpływu na wynik postępowania.
Zgodnie z art. 25 Zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W tym przypadku zażądał za dużo. Tłumaczyć można się tylko przeoczeniem, chyba, że gdzieś w SIWZ zapisano, że wykonawca składa oświadczenie tylko wtedy, gdy dotyczy tego postępowania . Czasami robimy takie zapisy dla standardowych dokumentów. Jeśli zorientowaliście się po otwarciu ofert a ktoś oświadczenia nie złożył , to go o nie nie wzywamy, nie uzupełniamy itp. Jeśli postępowanie zakończone, to lepiej wytłumaczyć, że zapis został z innego postępowania omyłkowo, że zamawiający i tak nie oceniał tego oświadczenia i błąd nie miał wpływu na wynik postępowania.
0
2020-03-24 11:00 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy