Forum


Powrót zmiana minimalnego wynagrodzenia

L.

Leszek .....

9

witam,
Czy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż na 12 miesięcy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy związana ze zmianą minimalnego wynagrodzenia w następującym przypadku?
Umowa ws. zamówienia zawarta w dniu 15.11.2018 r. i od tego dnia rozpoczęła się realizacja zamówienia, termin zakończenia 31.12.2021 r. (minimalne wynagrodzenie w 2018 r. – 2100 PLN).
W 2019 r. wykonawca nie wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – 2250 PLN)
W 2020 r. wykonawca wystąpił o zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie w 2020 r. – 2600 PLN). Wniosek dotyczy zmiany wynagrodzenia od stycznia 2020 i obejmuje zmianę minimalnego wynagrodzenia o kwotę 500 PLN, pomimo iż w 2019 r. wykonawca nie wystąpił o zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia.
Osoby wykonujące zamówienie zatrudnione są na umowę o pracę, a zgodnie z tymi umowami ich wynagrodzenie wynosi „minimalne wynagrodzenie za pracę”.
Zamawiający w SIWZ zastrzegł, iż wykonawca powinien uwzględnić w treści oferty minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2018 r., tj. 2100 PLN.
Warto podkreślić, iż 11.09.2018 r. wydane zostało rozporządzenie RM ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., w którym minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na kwotę 2250 PLN.
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało wszczęte 1.10.2018 r., tj. po wydaniu ww. rozporządzenia, zatem znane było już minimalne wynagrodzenie za prace obowiązujące w 2019 r.
Mając powyższe na uwadze, czy w 2020 r. dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy związane ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę obejmujące zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 i 2020 r., pomimo iż wykonawca w 2019 r. nie wystąpił z wnioskiem o zmianę? (zmiana wynagrodzenia wykonawcy obowiązywałaby od 2020 r.).
Czy też, należałoby uznać, iż zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. nie miała wpływu na koszty wykonania przez wykonawcę (wykonawca składając ofertę znał minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2019 r., jak również fakt, że wykonawca w 2019 r. nie wystąpił o zmianę wynagrodzenia) i dopuszczalna byłaby zmiana wynagrodzenia wyłącznie w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenie w 2020 r., tj. 350 PLN (z 2250PLN na 2600 PLN)?
z góry dziękuję za pomoc
witam, Czy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż na 12 miesięcy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy związana ze zmianą minimalnego wynagrodzenia w następującym przypadku? Umowa ws. zamówienia zawarta w dniu 15.11.2018 r. i od tego dnia rozpoczęła się realizacja zamówienia, termin zakończenia 31.12.2021 r. (minimalne wynagrodzenie w 2018 r. – 2100 PLN). W 2019 r. wykonawca nie wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – 2250 PLN) W 2020 r. wykonawca wystąpił o zmianę wynagrodzenia z uwagi na zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie w 2020 r. – 2600 PLN). Wniosek dotyczy zmiany wynagrodzenia od stycznia 2020 i obejmuje zmianę minimalnego wynagrodzenia o kwotę 500 PLN, pomimo iż w 2019 r. wykonawca nie wystąpił o zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia. Osoby wykonujące zamówienie zatrudnione są na umowę o pracę, a zgodnie z tymi umowami ich wynagrodzenie wynosi „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Zamawiający w SIWZ zastrzegł, iż wykonawca powinien uwzględnić w treści oferty minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2018 r., tj. 2100 PLN. Warto podkreślić, iż 11.09.2018 r. wydane zostało rozporządzenie RM ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., w którym minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na kwotę 2250 PLN. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało wszczęte 1.10.2018 r., tj. po wydaniu ww. rozporządzenia, zatem znane było już minimalne wynagrodzenie za prace obowiązujące w 2019 r. Mając powyższe na uwadze, czy w 2020 r. dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy związane ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę obejmujące zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 i 2020 r., pomimo iż wykonawca w 2019 r. nie wystąpił z wnioskiem o zmianę? (zmiana wynagrodzenia wykonawcy obowiązywałaby od 2020 r.). Czy też, należałoby uznać, iż zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. nie miała wpływu na koszty wykonania przez wykonawcę (wykonawca składając ofertę znał minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2019 r., jak również fakt, że wykonawca w 2019 r. nie wystąpił o zmianę wynagrodzenia) i dopuszczalna byłaby zmiana wynagrodzenia wyłącznie w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenie w 2020 r., tj. 350 PLN (z 2250PLN na 2600 PLN)? z góry dziękuję za pomoc
0
2020-03-24 11:07 1

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

Dokładnie opisane. A ja krótko, nie było woli w 2019 roku podnieść tzn. , że wykonawca moze sobie to uwzglednił wcześniej. Myslę, że wystarczy brać pod uwagę rozliczenie zgodnie ze wzrostem 2019-2020 bez wcześniejszego.
Dokładnie opisane. A ja krótko, nie było woli w 2019 roku podnieść tzn. , że wykonawca moze sobie to uwzglednił wcześniej. Myslę, że wystarczy brać pod uwagę rozliczenie zgodnie ze wzrostem 2019-2020 bez wcześniejszego.
0
2020-03-24 12:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy