Forum


Powrót dok. składane przez spółki

N.

Nina .....

6

Proszę i pomoc w poukładaniu wiedzy dot. spółek składających oferty .
1. Sp. C - wykonawcy wspólnie ubiegający si ę i zamówienie , każdy wspólnik tej sp. składa gr. kapitałową i oświadczenie dot. wykluczenia i speł. warunków.
2. Spółki osobowe czyli: Sp. jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – G.K oraz oświadczenia dot. wykluczenia i spełniania warunków składa np. prezes w imieniu spółki.
3. Sp. kapitałowe czyli: Sp. z.o.o, Sp. akcyjna G.K oraz oświadczenia dot. wykluczenia i spełniania warunków składa np. prezes w imieniu spółki.
Proszę i pomoc w poukładaniu wiedzy dot. spółek składających oferty . 1. Sp. C - wykonawcy wspólnie ubiegający si ę i zamówienie , każdy wspólnik tej sp. składa gr. kapitałową i oświadczenie dot. wykluczenia i speł. warunków. 2. Spółki osobowe czyli: Sp. jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – G.K oraz oświadczenia dot. wykluczenia i spełniania warunków składa np. prezes w imieniu spółki. 3. Sp. kapitałowe czyli: Sp. z.o.o, Sp. akcyjna G.K oraz oświadczenia dot. wykluczenia i spełniania warunków składa np. prezes w imieniu spółki.
0
2020-03-25 11:02 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 609

I do tego jeszcze konsorcjum - działa podobnie jak s.c.
I do tego jeszcze konsorcjum - działa podobnie jak s.c.
0
2020-03-25 11:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy