Forum


Powrót kopia pełnomocnictwa notarialne

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Z jakiego przepisu wynika, że kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie. W rozporządzeniu o dokumentach nie ma mowy o pełnomocnictwie, czy to wynika z art. 14 PZP, który odsyła nas do KC, a w Kodeksie Cywilnym gdzie?
Z jakiego przepisu wynika, że kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie. W rozporządzeniu o dokumentach nie ma mowy o pełnomocnictwie, czy to wynika z art. 14 PZP, który odsyła nas do KC, a w Kodeksie Cywilnym gdzie?
0
2020-03-25 11:51 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

art. 99 kodeksu cywilnego §1 stanowi, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Ofertę w pzp składa się w formie pisemnej lub elektronicznej powyżej progu unijnego. Forma pisemna oznacza, że oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy, to samo dotyczy pełnomocnictwa do złożenia tej oferty. W takim wypadku poświadczenie kopii pełnomocnictwa polega nie tylko na poświadczeniu jego treści, ale przede wszystkim na poświadczeniu własnoręczności podpisów złożonych na oryginale pełnomocnictw. Takiego poświadczenia własnoręczności podpisu dokonać może tylko notariusz, zgodnie z art. 96 pkt 1 ustawy Prawo o notariacie (sporządzając poświadczenie notarialne).
art. 99 kodeksu cywilnego §1 stanowi, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Ofertę w pzp składa się w formie pisemnej lub elektronicznej powyżej progu unijnego. Forma pisemna oznacza, że oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy, to samo dotyczy pełnomocnictwa do złożenia tej oferty. W takim wypadku poświadczenie kopii pełnomocnictwa polega nie tylko na poświadczeniu jego treści, ale przede wszystkim na poświadczeniu własnoręczności podpisów złożonych na oryginale pełnomocnictw. Takiego poświadczenia własnoręczności podpisu dokonać może tylko notariusz, zgodnie z art. 96 pkt 1 ustawy Prawo o notariacie (sporządzając poświadczenie notarialne).
0
2020-03-25 12:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy