Forum


Powrót podział zamówienia na części

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Powszechnie wiadomo że po zmianach Pzp wprowadzono w art 96 ust 1 pkt 11 obowiązek zamawiającego podania w protokole powody niedokonania podziału zamówienia na części. Pytanie: czy dopuszczenie możliwości złożenia ofert częściowych (w ramach jednego postępowania) stanowi wypełnienie tego obowiązku? Wątpliwość wynika z niezmienionego brzmienia art 32 ust 4 w którym rozróżnia sie zamówienia w których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych od zamówień realizowanych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przepis ten wskazuje że oferty częściowe a zamówienie w częściach to nie są pojęcia tożsame.
Powszechnie wiadomo że po zmianach Pzp wprowadzono w art 96 ust 1 pkt 11 obowiązek zamawiającego podania w protokole powody niedokonania podziału zamówienia na części. Pytanie: czy dopuszczenie możliwości złożenia ofert częściowych (w ramach jednego postępowania) stanowi wypełnienie tego obowiązku? Wątpliwość wynika z niezmienionego brzmienia art 32 ust 4 w którym rozróżnia sie zamówienia w których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych od zamówień realizowanych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przepis ten wskazuje że oferty częściowe a zamówienie w częściach to nie są pojęcia tożsame.
0
2016-10-16 09:20 0

M.

Marta .....

27

Masz absolutną rację - zamówienie udzielane w częściach a dopuszczenie składania ofert częściowych to dwa inne sposoby udzielania zamówienia. Niemniej - każdy podział zamówienia, niezależnie czy dopuścisz składanie ofert częściowych czy udzielisz w częściach - jest zgodny z celem podziału zamówienia na części.
Masz absolutną rację - zamówienie udzielane w częściach a dopuszczenie składania ofert częściowych to dwa inne sposoby udzielania zamówienia. Niemniej - każdy podział zamówienia, niezależnie czy dopuścisz składanie ofert częściowych czy udzielisz w częściach - jest zgodny z celem podziału zamówienia na części.
1
2016-10-17 05:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy