Forum


Powrót wezwanie do wadium z art. 184 PZP

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 669

Wykorzystaliśmy już możliwość jednokrotnego wezwania do przedłużenia TZO wraz z wadium, teraz jesteśmy w trakcie odwołania, jednak KIO zawiesiło rozprawy. Zgodnie z art. 184 Pzp "Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą".
Tu pojawia się pytanie, czy po wykorzystaniu możliwości jednokrotnego wezwania, na podstawie art. 184 możemy ponownie wezwać, czy to już tylko kwestia Wykonawcy, bo on może to robić kilkukrotnie??
Wykorzystaliśmy już możliwość jednokrotnego wezwania do przedłużenia TZO wraz z wadium, teraz jesteśmy w trakcie odwołania, jednak KIO zawiesiło rozprawy. Zgodnie z art. 184 Pzp "Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą". Tu pojawia się pytanie, czy po wykorzystaniu możliwości jednokrotnego wezwania, na podstawie art. 184 możemy ponownie wezwać, czy to już tylko kwestia Wykonawcy, bo on może to robić kilkukrotnie??
0
2020-03-25 13:34 0

L.

Leszek .....

9

myślę, że nie zaszkodziłoby pismo do wykonawców informujące o upływającym terminie ważności wadium, to dodatkowo im przypomni i jeżeli będą nadal zainteresowani to przedłużą ważność wadium/złożą nowe wadium z własnej inicjatywy.
myślę, że nie zaszkodziłoby pismo do wykonawców informujące o upływającym terminie ważności wadium, to dodatkowo im przypomni i jeżeli będą nadal zainteresowani to przedłużą ważność wadium/złożą nowe wadium z własnej inicjatywy.
0
2020-03-25 13:49 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy