Forum


Powrót Czy wzywać z art 26 ust 3

T.

Tomasz .....

6

Czy wzywać z art 26 ust 3
W SIWZ było "1. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne". Wykonawca złozył " nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu". Wzywać czy uznąć?
Czy wzywać z art 26 ust 3 W SIWZ było "1. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne". Wykonawca złozył " nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu". Wzywać czy uznąć?
0
2020-03-26 09:36 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

Uznać z racji tego, iż treść wskazuje, iż nie wydano wobec niego żadnego wyroku a więc mieści się w tym merytorycznie i formalnie wskazany w siwz.
Uznać z racji tego, iż treść wskazuje, iż nie wydano wobec niego żadnego wyroku a więc mieści się w tym merytorycznie i formalnie wskazany w siwz.
0
2020-03-26 09:54 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy