Forum


Powrót tajemnica przedsiębiosrstwa

A.

Anna .....

29

Witam,
Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa formularz ofertowy i cenowy oraz JEDZ. Drugi Wykonawca zazadał wglądu do oferty. Czy mogę w takim przypadku udostępnić ofertę, czy muszę się pytać tego pierwszego Wykonawcy dlaczego zastrzegł to jako tajemnice.
Witam, Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa formularz ofertowy i cenowy oraz JEDZ. Drugi Wykonawca zazadał wglądu do oferty. Czy mogę w takim przypadku udostępnić ofertę, czy muszę się pytać tego pierwszego Wykonawcy dlaczego zastrzegł to jako tajemnice.
0
2020-03-26 12:13 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Teraz się już wykonawcy nie pyta, bo wykonawca miał to wykazać wraz z ofertą, więc najpierw trzeba dokonać analizy czy wykonawca wraz z ofertą wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 8 ust. 3 ustawy PZP i czy rzeczywiście miał do tego prawo w myśl przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Teraz się już wykonawcy nie pyta, bo wykonawca miał to wykazać wraz z ofertą, więc najpierw trzeba dokonać analizy czy wykonawca wraz z ofertą wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 8 ust. 3 ustawy PZP i czy rzeczywiście miał do tego prawo w myśl przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
0
2020-03-26 14:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy