Forum


Powrót WADIUM

J.

Justyna .....

1

W przetargu nieograniczonym zostało złożone wadium w formie pieniężnej przez podmiot trzeci, który nie wskazał jaką ofertę zabezpiecza. Czy można uznać wadium za wniesione skutecznie ? i czy podlega odrzuceniu?
W przetargu nieograniczonym zostało złożone wadium w formie pieniężnej przez podmiot trzeci, który nie wskazał jaką ofertę zabezpiecza. Czy można uznać wadium za wniesione skutecznie ? i czy podlega odrzuceniu?
0
2020-03-27 12:14 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Jest to dopuszczalne ponieważ żaden przepis ustawy nie określa przez kogo to wadium ma być zapłacone. Natomiast powinna być możliwość ustalenia czyją ofertę to wadium zabezpiecza. Nie widzę dokładnie dokumentacji, np. potwierdzenia przelewu, ile wykonawców złożyło oferty, a ilu wpłaciło wadium w pieniądzu, dlatego ciężko ocenić.
Jest to dopuszczalne ponieważ żaden przepis ustawy nie określa przez kogo to wadium ma być zapłacone. Natomiast powinna być możliwość ustalenia czyją ofertę to wadium zabezpiecza. Nie widzę dokładnie dokumentacji, np. potwierdzenia przelewu, ile wykonawców złożyło oferty, a ilu wpłaciło wadium w pieniądzu, dlatego ciężko ocenić.
0
2020-03-27 12:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy