Forum


Powrót Przeciwdziałanie COVID - zakupy sprzętu do zdalnego nauczania

K.

Katarzyna .....

5

Samorządy będą się mogły wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zdalnego nauczania uczniów. Zakupy mają być realizowane w oparci o specustawę, która z Pzp zwalnia. Czy w związku z tym należałoby przygotować jakiś regulamin udzielenia takich zamówień w sytuacji, gdy jednostka posiada tylko regulamin do udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro?
Samorządy będą się mogły wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zdalnego nauczania uczniów. Zakupy mają być realizowane w oparci o specustawę, która z Pzp zwalnia. Czy w związku z tym należałoby przygotować jakiś regulamin udzielenia takich zamówień w sytuacji, gdy jednostka posiada tylko regulamin do udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro?
0
2020-03-30 14:10 0

D.

Dominika .....

8

Specustawa nie zwalnia ze stosowania PZP na zakup sprzętu komputerowego, w wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji jest wyraźnie napisane punkt 11 - w jakim trybie ma się odbyć zakup?
odp. Wyboru dokonuje gmina w oparciu o swoje regulacje dot. zamówień publicznych. Na pewno każda gmina/powiat może już dokonać zakupów na 40 000,00 zł i ta kwota zostanie zwrócona, a ile dana gmina dostanie po podziale, okaże się po 1 kwietnia. I wtedy będzie wiadomo w jakim trybie udzieli zamówienia. Będą to granty.
Specustawa nie zwalnia ze stosowania PZP na zakup sprzętu komputerowego, w wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji jest wyraźnie napisane punkt 11 - w jakim trybie ma się odbyć zakup? odp. Wyboru dokonuje gmina w oparciu o swoje regulacje dot. zamówień publicznych. Na pewno każda gmina/powiat może już dokonać zakupów na 40 000,00 zł i ta kwota zostanie zwrócona, a ile dana gmina dostanie po podziale, okaże się po 1 kwietnia. I wtedy będzie wiadomo w jakim trybie udzieli zamówienia. Będą to granty.
0
2020-03-30 14:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy