Forum


Powrót dostawa energii

A.

Aldona .....

1

Przygotowywuję postępowanie na dostawę energii elektrycznej. Określam tylko warunek dotyczący kompetencji i uprawnień, pozostałych (sytuacja finansowa i ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa) nie określam. Zastanawiam się co do możliwość skorzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu i podwykonawstwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się wymagam by koncesję posiadał ten który będzie realizował zamówienie. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia uważam ze te dwie instytucje nie mają tu zastosowania ale z drugiej strony obawiam się zarzutu, ze ograniczam konkurencję.
Przygotowywuję postępowanie na dostawę energii elektrycznej. Określam tylko warunek dotyczący kompetencji i uprawnień, pozostałych (sytuacja finansowa i ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa) nie określam. Zastanawiam się co do możliwość skorzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu i podwykonawstwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się wymagam by koncesję posiadał ten który będzie realizował zamówienie. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia uważam ze te dwie instytucje nie mają tu zastosowania ale z drugiej strony obawiam się zarzutu, ze ograniczam konkurencję.
0
2016-10-17 07:19 0

NA.

Natalia A. .....

35

nie ograniczasz, art. 22 a wyraźnie wskazuje w jakich przypadkach można polegać na innych podmiotach, w zakres ten nie wchodzą kompetencje lub uprawnienia. Podwykonawcami nie zawracasz sobie głowy , ponieważ w pierwszej kolejności trzeba wykazać ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
nie ograniczasz, art. 22 a wyraźnie wskazuje w jakich przypadkach można polegać na innych podmiotach, w zakres ten nie wchodzą kompetencje lub uprawnienia. Podwykonawcami nie zawracasz sobie głowy , ponieważ w pierwszej kolejności trzeba wykazać ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1
2016-10-17 09:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy