Forum


Powrót Długie oczekiwanie na zaświadczenie z US

Ł.

Łukasz .....

2

Przetarg nieograniczony poniżej progu unijnego, ogłoszony jeszcze przed pandemią. Podwykonawca (podmiot trzeci) od ponad dwóch tygodni nie może uzyskać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków. W międzyczasie już raz miał przedłużany termin do złożenia dokumentów. Mimo złożenia wniosku w formie papierowej i elektronicznej Podwykonawca nadal oczekuje na rozpatrzenie wniosku przez naczelnika urzędu. Jednostka US działa wolnej ze względu na braki kadrowe i problemy z przeciążonym systemem informatycznym. Jak Waszym zdaniem można wybrnąć z tej sytuacji? Czy konsekwentnie przedłużać termin na uzupełnienie dokumentu (gdy nikt w US nie jest w stanie podać konkretnego terminu na rozpatrzenie wniosku), czy jednak istnieje w tym konkretnym przypadku możliwość bazowania na oświadczeniu własnym Podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków?
Przetarg nieograniczony poniżej progu unijnego, ogłoszony jeszcze przed pandemią. Podwykonawca (podmiot trzeci) od ponad dwóch tygodni nie może uzyskać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków. W międzyczasie już raz miał przedłużany termin do złożenia dokumentów. Mimo złożenia wniosku w formie papierowej i elektronicznej Podwykonawca nadal oczekuje na rozpatrzenie wniosku przez naczelnika urzędu. Jednostka US działa wolnej ze względu na braki kadrowe i problemy z przeciążonym systemem informatycznym. Jak Waszym zdaniem można wybrnąć z tej sytuacji? Czy konsekwentnie przedłużać termin na uzupełnienie dokumentu (gdy nikt w US nie jest w stanie podać konkretnego terminu na rozpatrzenie wniosku), czy jednak istnieje w tym konkretnym przypadku możliwość bazowania na oświadczeniu własnym Podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków?
0
2020-03-31 11:58 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

Jeśli nie może uzyskać to można by było ale jak Ci udowodni. Jeśli Naczelnik US napiszę, że nie jest w stanie w terminie to pewnie byłoby jako potwierdzenie. Sytuacja jest szczególna i z odpoweidnim poprciem dokumentów pewnie bym uznał.
Jeśli nie może uzyskać to można by było ale jak Ci udowodni. Jeśli Naczelnik US napiszę, że nie jest w stanie w terminie to pewnie byłoby jako potwierdzenie. Sytuacja jest szczególna i z odpoweidnim poprciem dokumentów pewnie bym uznał.
0
2020-03-31 12:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy