Forum


Powrót Sprzątanie i prawo opcji

J.

Joanna .....

32

Robię krajowy przetarg na sprzątanie. Opierając się na poprzednich postępowaniach tej jednostki widzę, że w skład wchodziło:
1) sprzątanie stałe obiektu,
2) sprzątanie obiektu według potrzeb Zamawiającego w ramach prawa opcji.
Zastanawia mnie punkt 2, bo uważam, że zlecanie dodatkowego sprzątania (np. w czasie imprez) w czasie trwania umowy na zasadach i cenach "zamówienia podstawowego" nie powinno być traktowane jako prawo opcji. Czy mam rację? Czy w formularzu cenowym należałoby raczej uwzględnić wiersz "sprzątanie dodatkowe" i tam przyjąć jakąś liczbę godzin (czy metrów powierzchni) do sprzątania i to wyliczyć, zakładając, że ilość ta może ulec zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu) do X procent, co będzie skutkowało obustronnym podpisaniem aneksu?
Robię krajowy przetarg na sprzątanie. Opierając się na poprzednich postępowaniach tej jednostki widzę, że w skład wchodziło: 1) sprzątanie stałe obiektu, 2) sprzątanie obiektu według potrzeb Zamawiającego w ramach prawa opcji. Zastanawia mnie punkt 2, bo uważam, że zlecanie dodatkowego sprzątania (np. w czasie imprez) w czasie trwania umowy na zasadach i cenach "zamówienia podstawowego" nie powinno być traktowane jako prawo opcji. Czy mam rację? Czy w formularzu cenowym należałoby raczej uwzględnić wiersz "sprzątanie dodatkowe" i tam przyjąć jakąś liczbę godzin (czy metrów powierzchni) do sprzątania i to wyliczyć, zakładając, że ilość ta może ulec zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu) do X procent, co będzie skutkowało obustronnym podpisaniem aneksu?
0
2020-04-01 13:46 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Opcja może dotyczy rozszerzenia zamówienia podstawowego. Co istotne, korzystając z prawa opcji tożsamość pomiędzy zamówieniem podstawowym a opcjonalnym jednak nie musi występować. Przeprowadzam lesing pojazdów (zaówienie podatwowe) i opcjonalnie z mozliwością ich wykupu.
Opcja może dotyczy rozszerzenia zamówienia podstawowego. Co istotne, korzystając z prawa opcji tożsamość pomiędzy zamówieniem podstawowym a opcjonalnym jednak nie musi występować. Przeprowadzam lesing pojazdów (zaówienie podatwowe) i opcjonalnie z mozliwością ich wykupu.
0
2020-04-01 15:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy