Forum


Powrót Regulamin na usługi społeczne_wątpliwości

K.

Katarzyna .....

3

Witam, jesteśmy w trakcie opracowywania Regulaminu społecznego do 750 k euro i mam kilka wątpliwości, przeglądałam regulaminy różnych instytucji, ale zastanawiam się nad poniższymi kwestiami:
1. chciałabym, aby wykonawcy składali mi oferty papierowe lub elektroniczne, ale czy mogę wymagać oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym przy szacunku np. 40k euro i nie dopuszczać innej formy?
2. jak dokumentujecie postępowanie, protokół na druku ZP czy własny? Czy zapis, że zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Rozdziale 5 ustawy Pzp będzie OK?
3. chciałabym oprócz ogłoszenia na BIP przewidzieć drugi tryb - negocjacje z jednym wykonawcą - gdy zachodzi sytuacja z art. 67 ust. 1 pzp i o ile wiem, że po podpisaniu umowy mam wrzucić info o tym na BIP, to co z wcześniejszym ogłoszeniem? Przed negocjacjami powinnam dać info na BIP, że planuję spotkanie / po negocjacjach, że planuję podpisać umowę?
4. Czy Wasze regulaminy są bardzo szczegółowe? Określacie w nich dokumenty, jakich możecie żądać na potwierdzenie spełnienia warunków / braku wykluczenia, odsyłacie do rozporządzenia, czy brak konkretnych zapisów?
Witam, jesteśmy w trakcie opracowywania Regulaminu społecznego do 750 k euro i mam kilka wątpliwości, przeglądałam regulaminy różnych instytucji, ale zastanawiam się nad poniższymi kwestiami: 1. chciałabym, aby wykonawcy składali mi oferty papierowe lub elektroniczne, ale czy mogę wymagać oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym przy szacunku np. 40k euro i nie dopuszczać innej formy? 2. jak dokumentujecie postępowanie, protokół na druku ZP czy własny? Czy zapis, że zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Rozdziale 5 ustawy Pzp będzie OK? 3. chciałabym oprócz ogłoszenia na BIP przewidzieć drugi tryb - negocjacje z jednym wykonawcą - gdy zachodzi sytuacja z art. 67 ust. 1 pzp i o ile wiem, że po podpisaniu umowy mam wrzucić info o tym na BIP, to co z wcześniejszym ogłoszeniem? Przed negocjacjami powinnam dać info na BIP, że planuję spotkanie / po negocjacjach, że planuję podpisać umowę? 4. Czy Wasze regulaminy są bardzo szczegółowe? Określacie w nich dokumenty, jakich możecie żądać na potwierdzenie spełnienia warunków / braku wykluczenia, odsyłacie do rozporządzenia, czy brak konkretnych zapisów?
0
2020-04-01 15:01 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 648

ad.1 możesz - robisz zgodnie z 138o i po swojemu
ad.2. robię na wzorze ZP
ad3 dasz przed o planowaniu podpisania umowy a po o podpisaniu. Ogólnie im więcej umieścisz na BiP tym niej walki z inforacja publiczna potem
ad.4 regulamin pisałem pod siebie i im mniej szczegółow tym lepiej. Zaznaczyłem efekty jakie muszę osiągnąć tzn. właściwe gospodarowanie środkami
ad.1 możesz - robisz zgodnie z 138o i po swojemu ad.2. robię na wzorze ZP ad3 dasz przed o planowaniu podpisania umowy a po o podpisaniu. Ogólnie im więcej umieścisz na BiP tym niej walki z inforacja publiczna potem ad.4 regulamin pisałem pod siebie i im mniej szczegółow tym lepiej. Zaznaczyłem efekty jakie muszę osiągnąć tzn. właściwe gospodarowanie środkami
0
2020-04-02 10:49 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy