Forum


Powrót Mamy najnowsze informacje dotyczące ustawy Pzp!

AA

Administrator ApexNet

Szanowni Państwo,

W minioną środę odbyło się posiedzenie Podkomisji Gospodarki. Z ramienia APEXnet udział wziął r. pr. Damian Michalak. Omówiono kwestie komunikacji elektronicznej, zakupów przez centralnego zamawiającego i wstępnie warunki udziału w postępowaniu (art.22).

Oto główne wnioski:

  • Problematyczne jest ujednolicenia katalogów elektronicznych oraz kwestia redakcji przepisu dotycząca przedstawiania danych w formie katalogów,
  • Plan zamówień publicznych – według projektodawcy prawdopodobnie nie będzie obowiązków aktualizacji planów (!). Maja one także nie być publikowane niezwłocznie, ale po max. 30 dniach od uchwalenia planów finansowych,
  • potrzeba przeredagowania art. 22 poprzez rozdzielenie spójnikiem „lub” poszczególnych rodzajów zdolności wykonawcy. Popierają to wszyscy, łącznie z Prezesem UZP, bo daje wyraźna legitymacje do odrębnego formułowania warunków różnego rodzaju.
  • potrzeba uspójnienia przepisu wskazującego na zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia z przesłankami wniesienia odwołania do KIO (kwestia terminologii i usunięcia wątpliwości),
  • wsparcie osób defaworyzowanych – zastąpienie zwrotu „zakład pracy chronionej: szerszym: „zakład zatrudniający osoby niepełnosprawne”. Potrzeba doprecyzowania zwrotu: „osoby w niekorzystnej sytuacji”.
  • problemy niejasności zapisu pozwalającego zamawiającemu na osobny opis sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu względem konsorcjum.
  • potrzeba wyraźnego wskazania, że o potencjale finansowo-ekonomicznym wykonawcy może świadczyć jego zdolność kredytowa lub ilość posiadanych środków pieniężnych.

W dniu wczorajszym posiedzenie Komisji odwołano, kolejne planowane są na przyszły tydzień. APEXnet będzie reprezentowany przez Grzegorza Czabana. Jeśli mają Państwo jakieś wnioski czy sugestie zapraszamy do ich zgłaszania. Nasz ekspert może wystąpić także w Państwa imieniu.

 

Szanowni Państwo, W minioną środę odbyło się posiedzenie Podkomisji Gospodarki. Z ramienia APEXnet udział wziął r. pr. Damian Michalak. Omówiono kwestie komunikacji elektronicznej, zakupów przez centralnego zamawiającego i wstępnie warunki udziału w postępowaniu (art.22). Oto główne wnioski: <ul> <li>Problematyczne jest ujednolicenia katalogów elektronicznych oraz kwestia redakcji przepisu dotycząca przedstawiania danych w formie katalogów,</li> <li>Plan zamówień publicznych - według projektodawcy prawdopodobnie nie będzie obowiązków aktualizacji planów (!). Maja one także nie być publikowane niezwłocznie, ale po max. 30 dniach od uchwalenia planów finansowych,</li> <li>potrzeba przeredagowania art. 22 poprzez rozdzielenie spójnikiem "lub" poszczególnych rodzajów zdolności wykonawcy. Popierają to wszyscy, łącznie z Prezesem UZP, bo daje wyraźna legitymacje do odrębnego formułowania warunków różnego rodzaju.</li> <li>potrzeba uspójnienia przepisu wskazującego na zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia z przesłankami wniesienia odwołania do KIO (kwestia terminologii i usunięcia wątpliwości),</li> <li>wsparcie osób defaworyzowanych - zastąpienie zwrotu "zakład pracy chronionej: szerszym: "zakład zatrudniający osoby niepełnosprawne". Potrzeba doprecyzowania zwrotu: "osoby w niekorzystnej sytuacji".</li> <li>problemy niejasności zapisu pozwalającego zamawiającemu na osobny opis sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu względem konsorcjum.</li> <li>potrzeba wyraźnego wskazania, że o potencjale finansowo-ekonomicznym wykonawcy może świadczyć jego zdolność kredytowa lub ilość posiadanych środków pieniężnych.</li> </ul> W dniu wczorajszym posiedzenie Komisji odwołano, kolejne planowane są na przyszły tydzień. APEXnet będzie reprezentowany przez Grzegorza Czabana. Jeśli mają Państwo jakieś wnioski czy sugestie zapraszamy do ich zgłaszania. Nasz ekspert może wystąpić także w Państwa imieniu. &nbsp;
0
2016-04-15 06:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy