Forum


Powrót unieważnienie czynności

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Postępowania prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody. Art. 67 ust 1 pkt 1 lit a) 1 wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym znaczeniu. Jest kilka części. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym komisja przetargowa sporządziła: wniosek o zatwierdzenie trybu, zaproszenia do negocjacji, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, protokół do zatwierdzenia do zamawiającego. Następnie dostaje pismo od merytorystów, że na jedną część nie będzie zawarta umowa, ponieważ obiekt został zamknięty. Jak mogę (na jakiej podstawie) unieważnić te czynności i czy wszystkie (np. pismo do Wykonawcy) i czy też teraz muszę zmieniać ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy? Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Postępowania prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody. Art. 67 ust 1 pkt 1 lit a) 1 wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym znaczeniu. Jest kilka części. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym komisja przetargowa sporządziła: wniosek o zatwierdzenie trybu, zaproszenia do negocjacji, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, protokół do zatwierdzenia do zamawiającego. Następnie dostaje pismo od merytorystów, że na jedną część nie będzie zawarta umowa, ponieważ obiekt został zamknięty. Jak mogę (na jakiej podstawie) unieważnić te czynności i czy wszystkie (np. pismo do Wykonawcy) i czy też teraz muszę zmieniać ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy? Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
0
2020-04-04 21:12 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Problem dotyczy tylko jednej części wiec działania zamawiajcego ograniczają sie tylko do tej części, a w pozostałym zakresie zamawiający realizuje zamówienie zgdonie z pierwotnym założeniem. A co zrobić z ta jedna częścią?
Może pomocne będzie orzeczenio KIO 2808/11, w którym izba stwierdziła, że „Żadna z przesłanek unieważnienia postępowania określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp zdaje się nie odnosić do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. (...) Podkreślenia wymaga, iż zamawiający zawsze, gdy nie będzie chciał udzielić zamówienia wykonawcy, którego zaprosił do negocjacji, uprawniony jest do stwierdzenia, iż warunki przyszłej umowy proponowane przez wykonawcę mu nie odpowiadają, co skutkować będzie nie zawarciem umowy. Zatem uprawnionym wydaje się być pogląd, iż wprowadzenie przez ustawodawcę katalogu przesłanek unieważnienia postępowania nieprzystający do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznacza, iż instytucja unieważnienia postępowania (ewentualnie z wyłączeniem art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) nie znajduje zastosowania do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zatem zawsze jest uprawniony do zakończenia postępowania poprzez odstąpienie od negocjacji (nieuzgodnienie warunków przyszłej umowy). Decyzja taka może być podjęta aż do zatwierdzenia wyników postępowania przez kierownika zamawiającego, a nawet później, bowiem, jak wynika z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu"
Problem dotyczy tylko jednej części wiec działania zamawiajcego ograniczają sie tylko do tej części, a w pozostałym zakresie zamawiający realizuje zamówienie zgdonie z pierwotnym założeniem. A co zrobić z ta jedna częścią? Może pomocne będzie orzeczenio KIO 2808/11, w którym izba stwierdziła, że „Żadna z przesłanek unieważnienia postępowania określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp zdaje się nie odnosić do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. (...) Podkreślenia wymaga, iż zamawiający zawsze, gdy nie będzie chciał udzielić zamówienia wykonawcy, którego zaprosił do negocjacji, uprawniony jest do stwierdzenia, iż warunki przyszłej umowy proponowane przez wykonawcę mu nie odpowiadają, co skutkować będzie nie zawarciem umowy. Zatem uprawnionym wydaje się być pogląd, iż wprowadzenie przez ustawodawcę katalogu przesłanek unieważnienia postępowania nieprzystający do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznacza, iż instytucja unieważnienia postępowania (ewentualnie z wyłączeniem art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) nie znajduje zastosowania do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zatem zawsze jest uprawniony do zakończenia postępowania poprzez odstąpienie od negocjacji (nieuzgodnienie warunków przyszłej umowy). Decyzja taka może być podjęta aż do zatwierdzenia wyników postępowania przez kierownika zamawiającego, a nawet później, bowiem, jak wynika z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu"
0
2020-04-05 16:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy