Forum


Powrót Wynagrodzenie RYCZAŁTOWE

J.

Joanna .....

3

Wiem, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, ale co jeśli:
1) w umowie przewidziałam zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wystąpienia robót zamiennych koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego, ze względów technicznych i określiłam warunki tych zmian?
2) zażądałam kosztorysu, na podstawie którego wykonawca wyliczył wynagrodzenie na etapie przed podpisaniem umowy, m.in. dlatego że mamy środki unijne i niezbędny jest kosztorys na potrzeby rozliczeń (Czy to jest naruszenie? Nie tłumaczyłam się po co mi ten kosztorys tylko go zażądałam jako formalność, którą należy dopełnić przed podpisaniem umowy).
Wiem, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, ale co jeśli: 1) w umowie przewidziałam zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wystąpienia robót zamiennych koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego, ze względów technicznych i określiłam warunki tych zmian? 2) zażądałam kosztorysu, na podstawie którego wykonawca wyliczył wynagrodzenie na etapie przed podpisaniem umowy, m.in. dlatego że mamy środki unijne i niezbędny jest kosztorys na potrzeby rozliczeń (Czy to jest naruszenie? Nie tłumaczyłam się po co mi ten kosztorys tylko go zażądałam jako formalność, którą należy dopełnić przed podpisaniem umowy).
0
2016-04-15 07:11 0

RP

Rafał Piela

1

Przyjęcie ryczałtowego sposobu rozliczania robót nie wyklucza możliwości modyfikacji wynagrodzenia, o ile taka możliwość została przewidziana w umowie z wykonawcą. Wynika to z zasady swobody umów, o której mowa w art. 353 (1) K.C. Pomocne mogą być wyroki SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CSK 366/06 oraz z dnia 14 marca 2008 r., sygn. akt IV CSK 460/07.
Jeżeli kosztorysu żądała Pani dopiero na etapie poprzedzającym podpisanie umowy od wykonawcy, z którym tą umowę zamierzała Pani podpisać, wówczas nie potraktowałby tego jako naruszenia. Gdyby taki kosztorys był wymagany od wszystkich uczestników postępowania na etapie składania ofert, wtedy można by traktować go jako dokument zbędny i instytucja kontrolująca projekt mogłaby uznać taki wymóg za nieprawidłowy. W opisanym przez Panią przypadku, żądanie kosztorysu przed zawarciem umowy, na podstawie którego możliwe będzie wyliczenie wartości robót zamiennych lub zaniechanych jest uzasadnione i w mojej opinii nie powinno być traktowane jako nieprawidłowość.
Przyjęcie ryczałtowego sposobu rozliczania robót nie wyklucza możliwości modyfikacji wynagrodzenia, o ile taka możliwość została przewidziana w umowie z wykonawcą. Wynika to z zasady swobody umów, o której mowa w art. 353 (1) K.C. Pomocne mogą być wyroki SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CSK 366/06 oraz z dnia 14 marca 2008 r., sygn. akt IV CSK 460/07. Jeżeli kosztorysu żądała Pani dopiero na etapie poprzedzającym podpisanie umowy od wykonawcy, z którym tą umowę zamierzała Pani podpisać, wówczas nie potraktowałby tego jako naruszenia. Gdyby taki kosztorys był wymagany od wszystkich uczestników postępowania na etapie składania ofert, wtedy można by traktować go jako dokument zbędny i instytucja kontrolująca projekt mogłaby uznać taki wymóg za nieprawidłowy. W opisanym przez Panią przypadku, żądanie kosztorysu przed zawarciem umowy, na podstawie którego możliwe będzie wyliczenie wartości robót zamiennych lub zaniechanych jest uzasadnione i w mojej opinii nie powinno być traktowane jako nieprawidłowość.
0
2016-04-22 07:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy