Forum


Powrót omyłka pisarska czy inna omyłka

B.

Beata .....

1

Wykonawca w JEDZ oraz w załączniku do SIWZ, w tabeli gdzie miał wskazać doświadczenie wpisał daty realizacji 10.08.2018-10.07.2019.
Natomiast załączone potwierdzenie należycie wykonanej usługi od podmiotu, u którego wykonywał usługę wskazuje daty 10.07.2018-10.07.2019.
Poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską czy jako inną omyłkę?
Wykonawca w JEDZ oraz w załączniku do SIWZ, w tabeli gdzie miał wskazać doświadczenie wpisał daty realizacji 10.08.2018-10.07.2019. Natomiast załączone potwierdzenie należycie wykonanej usługi od podmiotu, u którego wykonywał usługę wskazuje daty 10.07.2018-10.07.2019. Poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską czy jako inną omyłkę?
0
2020-04-09 08:44 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Najpierw zwróciłbym się do wykonawcy o wyjaśnienie, a dopiero potem poprawiał.
Najpierw zwróciłbym się do wykonawcy o wyjaśnienie, a dopiero potem poprawiał.
0
2020-04-09 09:20 3
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy