Forum


Powrót certyfikaty a tajemnica przedsiębiorstwa

W.

Wojciech .....

Fachowiec 504

Wykonawca zastrzegł sobie jako tajemnicę przedsiębiorstwa (wymienił warunki pisząc iż je spełnił) karty urządzeń i certyfikaty. Miały one być złożone jako potwierdzenie wymagań stawianych przez Zamawiającego. Nie jest producentem. I teraz:
1. Czy mozna akurat te dokumenty
2. napisał tylko, że spełnił warunki ustawowe (trzy warunki) - brak motywacji, choć istnieje doza prawdopodobieństwa, iż właśnie ten moduł i cechy są tylko dla niego
3. czy ewentualne zastrzeżenie nie należy do producenta?
4. jak to się ma, jeśli jednak inny wykonawca zechce sprawdzić spełnienie warunków (czyt. parametrów) przez tego wykonawcę, czy mu dać i wystarczy klauzula o poufności?
Jest to dla mnie nietypowe żądanie (karty katalogwe i certyfikaty producenta, zastrzegł sobie wykonawca chcący montować)
Wykonawca zastrzegł sobie jako tajemnicę przedsiębiorstwa (wymienił warunki pisząc iż je spełnił) karty urządzeń i certyfikaty. Miały one być złożone jako potwierdzenie wymagań stawianych przez Zamawiającego. Nie jest producentem. I teraz: 1. Czy mozna akurat te dokumenty 2. napisał tylko, że spełnił warunki ustawowe (trzy warunki) - brak motywacji, choć istnieje doza prawdopodobieństwa, iż właśnie ten moduł i cechy są tylko dla niego 3. czy ewentualne zastrzeżenie nie należy do producenta? 4. jak to się ma, jeśli jednak inny wykonawca zechce sprawdzić spełnienie warunków (czyt. parametrów) przez tego wykonawcę, czy mu dać i wystarczy klauzula o poufności? Jest to dla mnie nietypowe żądanie (karty katalogwe i certyfikaty producenta, zastrzegł sobie wykonawca chcący montować)
0
2020-04-09 12:15 0

M.

Małgorzata .....

31

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
•ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
•nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
•podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Skopiowałam ze strony UZP
Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: •ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, •nie została ujawniona do wiadomości publicznej, •podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Skopiowałam ze strony UZP
0
2020-04-10 07:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy