Forum


Powrót negatywna weryfikacja podpisu

A.

Aleksandra .....

1

Podczas weryfikacji podpisu złożonego pod udzielonym pełnomocnictwem na www.weryfikujpodpis.pl otrzymałam komunikat:

Algorytm funkcji skrótu: SHA256
Format podpisu: PAdES-BASELINE-B
Status certyfikatu: Zweryfikowano warunkowo pozytywnie
Uwagi dotyczące statusu certyfikatu: Certyfikat stracił ważność
The result of the LTV validation process is not acceptable to continue the process!
No acceptable revocation data for the certificate!
The signature/seal is an INDETERMINATE AdES digital signature!
The revocation acceptance check is not conclusive!
The revocation data is not consistent!
Deklarowany czas złożenia podpisu: 2020-01-02 11:40:01+00:00
Okres ważności certyfikatu:
2019-04-01 12:14:57+02:00 - 2020-04-01 12:10:00+02:00

Z kolei z Szafira:
Podpis złozony w pliku (...) , certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym (...) wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został negatywnie zweryfikowany.

Co w tym momencie zrobić. Wyjaśnić? tylko jaka treść wyjaśnień? czy wezwać do prawidłowego pełnomocnictwa?
Dziękuję za odpowiedzi.
Podczas weryfikacji podpisu złożonego pod udzielonym pełnomocnictwem na www.weryfikujpodpis.pl otrzymałam komunikat: Algorytm funkcji skrótu: SHA256 Format podpisu: PAdES-BASELINE-B Status certyfikatu: Zweryfikowano warunkowo pozytywnie Uwagi dotyczące statusu certyfikatu: Certyfikat stracił ważność The result of the LTV validation process is not acceptable to continue the process! No acceptable revocation data for the certificate! The signature/seal is an INDETERMINATE AdES digital signature! The revocation acceptance check is not conclusive! The revocation data is not consistent! Deklarowany czas złożenia podpisu: 2020-01-02 11:40:01+00:00 Okres ważności certyfikatu: 2019-04-01 12:14:57+02:00 - 2020-04-01 12:10:00+02:00 Z kolei z Szafira: Podpis złozony w pliku (...) , certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym (...) wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został negatywnie zweryfikowany. Co w tym momencie zrobić. Wyjaśnić? tylko jaka treść wyjaśnień? czy wezwać do prawidłowego pełnomocnictwa? Dziękuję za odpowiedzi.
0
2020-04-10 10:14 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 931

Pełnomocnictwo zostało podpisane w styczniu, czyli w okresie ważności tego podpisu. Według mnie jest ok.
Pełnomocnictwo zostało podpisane w styczniu, czyli w okresie ważności tego podpisu. Według mnie jest ok.
0
2020-04-10 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy