Forum


Powrót oferty dodatkowe

N.

Nina .....

6

Przetarg nieorganiczny, poniżej progów . 2 oferty z taką sama cena i dodatkowym kryterium (czas reakcji). Proszę podpowiedzcie czy w ofercie dodatkowej wzywam Wykonawców tylko do podania nowej ceny , w kryterium czas reakcji obie oferty dostały max pkt. ? Czy powinnam stworzyć nowy formularz ofertowy , co powinno zawierać pismo informujące i wzywające Wykonawcę do złożenia kolejnego formularza ofert. Proszę o pomoc :)
Przetarg nieorganiczny, poniżej progów . 2 oferty z taką sama cena i dodatkowym kryterium (czas reakcji). Proszę podpowiedzcie czy w ofercie dodatkowej wzywam Wykonawców tylko do podania nowej ceny , w kryterium czas reakcji obie oferty dostały max pkt. ? Czy powinnam stworzyć nowy formularz ofertowy , co powinno zawierać pismo informujące i wzywające Wykonawcę do złożenia kolejnego formularza ofert. Proszę o pomoc :)
0
2020-04-10 13:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Wzywacie tylko do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny. Najlepiej zrobić wezwanie do złożenia oferty dodatkowej na podstawie art. 91 ust. 4 i wyznaczyć termin. Można też przypomnieć wykonawcom, że zgodnie z art. 91 ust. 6 nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnej ofercie. Ponadto wykonawca nie jest zobowiązany złożyć ofertę dodatkową, jeśli jej nie złoży, przyjmuje się jego ofertę pierwotną do oceny ofert.
Wzywacie tylko do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny. Najlepiej zrobić wezwanie do złożenia oferty dodatkowej na podstawie art. 91 ust. 4 i wyznaczyć termin. Można też przypomnieć wykonawcom, że zgodnie z art. 91 ust. 6 nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnej ofercie. Ponadto wykonawca nie jest zobowiązany złożyć ofertę dodatkową, jeśli jej nie złoży, przyjmuje się jego ofertę pierwotną do oceny ofert.
0
2020-04-11 07:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy