Forum


Powrót Rozbieżności między ceną w ofercie a ceną po wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny

D.

Dagmara .....

1

Wezwałam wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, wykonawca złożył w odpowiedzi na wezwanie kosztorys szczegółowy i dokumenty potwierdzające wynegocjowane ceny materiałów z dostawcami; w formularzu oferty wykonawca wskazał cenę w rozbiciu na etap I i II, w ten sam sposób złożył wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, tj. złożył dwa kosztorysy szczegółowe na etap I i II, po sprawdzeniu okazało się, że ceny wskazane w formularzu oferty na poszczególne etapy różnią się od tych złożonych w wyjaśnieniach (kosztorysach szczegółowych), suma również się różni, czy wzywać do złożenia wyjaśnień tych rozbieżności, co zrobić w takiej sytuacji?
Wezwałam wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, wykonawca złożył w odpowiedzi na wezwanie kosztorys szczegółowy i dokumenty potwierdzające wynegocjowane ceny materiałów z dostawcami; w formularzu oferty wykonawca wskazał cenę w rozbiciu na etap I i II, w ten sam sposób złożył wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, tj. złożył dwa kosztorysy szczegółowe na etap I i II, po sprawdzeniu okazało się, że ceny wskazane w formularzu oferty na poszczególne etapy różnią się od tych złożonych w wyjaśnieniach (kosztorysach szczegółowych), suma również się różni, czy wzywać do złożenia wyjaśnień tych rozbieżności, co zrobić w takiej sytuacji?
0
2020-04-14 12:56 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Oczywiście wzywać do złożenia wyjaśnień tych rozbieżności, bo przecież ceny w formularzu oferty przy otwarciu ofert nie mogą ulec zmianie
Oczywiście wzywać do złożenia wyjaśnień tych rozbieżności, bo przecież ceny w formularzu oferty przy otwarciu ofert nie mogą ulec zmianie
0
2020-04-14 13:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy