Forum


Powrót Art 29 ust 3a przy pracach projektowych

S.

Sylwia .....

0

Dzień dobry - prosze o podpowiedz czy w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynku muszę zawierać zapisy art 29 ust3a czyli obowiązku zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
Kogo wskazać jeśli należy taką klauzulę zawrzeć
Dzień dobry - prosze o podpowiedz czy w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynku muszę zawierać zapisy art 29 ust3a czyli obowiązku zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) Kogo wskazać jeśli należy taką klauzulę zawrzeć
0
2020-04-15 10:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 434

Usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia.
Usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia.
0
2020-04-15 10:59 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy