Forum


Powrót zasoby podmiotu trzeciego a wykaz osób

K.

Katarzyna .....

3

Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego (osoby). Wymaga się 5 osób, sam Zamawiający jest w stanie wykazać się 3ma osobami - stąd w całości dla tego warunku podmiot trzeci. Jeśli oferta zamawiającego zostanie najwyżej oceniona, to czy w wykazie osób można wskazać te 3 osoby zamawiającego a pozostałe dwie podmiotu trzeciego? Czy może jeśli ma to być potwierdzenie spełniania warunku i zapewnia to podmiot trzeci, to wykaz osób również powinien obejmować wszystkich od podmiotu trzeciego? Podmiot trzeci będzie podwykonawcą, ale ludzie zamawiającego również w części będą wykonywać usługę. Reasumując jak się ma to zobowiązanie podmiotu do wykazu osób i osób, które faktycznie będą realizować usługę.
Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego (osoby). Wymaga się 5 osób, sam Zamawiający jest w stanie wykazać się 3ma osobami - stąd w całości dla tego warunku podmiot trzeci. Jeśli oferta zamawiającego zostanie najwyżej oceniona, to czy w wykazie osób można wskazać te 3 osoby zamawiającego a pozostałe dwie podmiotu trzeciego? Czy może jeśli ma to być potwierdzenie spełniania warunku i zapewnia to podmiot trzeci, to wykaz osób również powinien obejmować wszystkich od podmiotu trzeciego? Podmiot trzeci będzie podwykonawcą, ale ludzie zamawiającego również w części będą wykonywać usługę. Reasumując jak się ma to zobowiązanie podmiotu do wykazu osób i osób, które faktycznie będą realizować usługę.
0
2020-04-15 14:03 0

A.

Anna .....

Fachowiec 122

Warunek może wykonawca spełniać łącznie z podmiotem trzecim. Tak samo jeśli wykonawcy ubiegają się wspólnie np. konsorcjum lub s.c. to muszą spełniać łącznie
Warunek może wykonawca spełniać łącznie z podmiotem trzecim. Tak samo jeśli wykonawcy ubiegają się wspólnie np. konsorcjum lub s.c. to muszą spełniać łącznie
0
2020-04-15 20:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy