Forum


Powrót RNC oraz TZO

N.

Nina .....

6

Proszę o Wasze opinię, co w sytuacji gdy:
1. Wykonawca nie podpisał wyjaśnień RNC , postawił tylko pieczątkę.
2. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiajacego , zgada się na wydłużenie TZO, ale nie napisał nic o wadium. Nadmienię, że Zamawiający w piśnie przypominał o wadium. wadium wniesiono w pieniądzu.
Proszę o Wasze opinię, co w sytuacji gdy: 1. Wykonawca nie podpisał wyjaśnień RNC , postawił tylko pieczątkę. 2. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiajacego , zgada się na wydłużenie TZO, ale nie napisał nic o wadium. Nadmienię, że Zamawiający w piśnie przypominał o wadium. wadium wniesiono w pieniądzu.
0
2020-04-16 08:02 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 697

ad.1 RNC można wyjaśniać kilkakrotnie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poprosić o uzupełnienie (potwierdzenie podpisem złożonych wyjaśnień).
ad.2 Jeśli wykonawca zgodził się na wydłużenie TZO do określonego terminu, a w piśmie napisaliście o wadium i zostało ono wniesione w pieniądzu, to jest to jednoznaczne z wydłużeniem obowiązywania tego wadium.
ad.1 RNC można wyjaśniać kilkakrotnie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poprosić o uzupełnienie (potwierdzenie podpisem złożonych wyjaśnień). ad.2 Jeśli wykonawca zgodził się na wydłużenie TZO do określonego terminu, a w piśmie napisaliście o wadium i zostało ono wniesione w pieniądzu, to jest to jednoznaczne z wydłużeniem obowiązywania tego wadium.
0
2020-04-16 08:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy