Forum


Powrót Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

SW

Sylwia Woźniak

0

Czy po nowelizacji dajemy w BZP ogłoszenie o unieważnieniu postępowania skoro jest o tym mowa w sekcji IV?Jeśli tak to czy zamieszczamy to następnie na swojej stronie internetowej?
Czy po nowelizacji dajemy w BZP ogłoszenie o unieważnieniu postępowania skoro jest o tym mowa w sekcji IV?Jeśli tak to czy zamieszczamy to następnie na swojej stronie internetowej?
0
2016-10-17 12:05 0

H.

Hanna .....

0

Nie . Zgodnie z art. 93 ustawy pzp
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Nie . Zgodnie z art. 93 ustawy pzp 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1
2016-10-17 12:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy