Forum


Powrót Rażąco niska cena po aukcji elektronicznej

E.

Ewa .....

4

Witam ,
Postępowanie poniżej progów, zakończone aukcją elektroniczną. Przed aukcją Zamawiający wystąpił o przedłużenie terminu związania ofertą. Jeden z Wykonawców nie wyraził zgody, tym samym nie został zaproszony do aukcji elektronicznej. Czy przy wyliczeniu rażąco niskiej ceny po aukcji elektronicznej na postawie średniej arytmetycznej brać pod uwagę ofertę tego Wykonawcy z przed aukcji?
Witam , Postępowanie poniżej progów, zakończone aukcją elektroniczną. Przed aukcją Zamawiający wystąpił o przedłużenie terminu związania ofertą. Jeden z Wykonawców nie wyraził zgody, tym samym nie został zaproszony do aukcji elektronicznej. Czy przy wyliczeniu rażąco niskiej ceny po aukcji elektronicznej na postawie średniej arytmetycznej brać pod uwagę ofertę tego Wykonawcy z przed aukcji?
0
2020-04-17 15:16 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy