Forum


Powrót Podstawa odrzucenia

K.

Katarzyna .....

26

Na jaką powołać się podstawę odrzucenia oferty, w przypadku gdy Wykonawca złożył ofertę bez opatrzenia jej kwalifikowanym podpisu elektronicznym?
Czy powołać się na art. 89 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 10a ust. 5, czy na art. 89 ust. 8 ?
Na jaką powołać się podstawę odrzucenia oferty, w przypadku gdy Wykonawca złożył ofertę bez opatrzenia jej kwalifikowanym podpisu elektronicznym? Czy powołać się na art. 89 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 10a ust. 5, czy na art. 89 ust. 8 ?
0
2020-04-22 08:39 0

A.

Anna .....

Fachowiec 117

może ten link się przyda:
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/w-jakim-przypadku-brak-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego-na-zalaczniku-cenowym-nie-bedzie-stanowic-podstawy-do-odrzucenia
Ja bym zastosowała art. 89 ust. 8
może ten link się przyda: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/w-jakim-przypadku-brak-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego-na-zalaczniku-cenowym-nie-bedzie-stanowic-podstawy-do-odrzucenia Ja bym zastosowała art. 89 ust. 8
0
2020-04-22 09:21 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy