Forum


Powrót Podpis elektroniczny- wygaśniecie

M.

Marek .....

0

Pełnomocnictwo do oferty podpisane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym z dnia 18.10.2019 r. Ważność certyfikowanego podpisu wygasł dnia 20.04.2020
Oferta złożona 19.04.2020. Termin składania ofert 22.04.2020
Dnia 22.04.2020 po otwarciu ofert, brak możliwości pozytywnego zweryfikowania podpisu ze względu na wygaśnięcie ważności podpisu.
Co powinniśmy zrobić w takim wypadku? Na dzień składania ofert Pełnomocnictwo było ważne.
Pełnomocnictwo do oferty podpisane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym z dnia 18.10.2019 r. Ważność certyfikowanego podpisu wygasł dnia 20.04.2020 Oferta złożona 19.04.2020. Termin składania ofert 22.04.2020 Dnia 22.04.2020 po otwarciu ofert, brak możliwości pozytywnego zweryfikowania podpisu ze względu na wygaśnięcie ważności podpisu. Co powinniśmy zrobić w takim wypadku? Na dzień składania ofert Pełnomocnictwo było ważne.
0
2020-04-22 20:49 0

A.

Anna .....

Fachowiec 133

Moim zdaniem jest ok. W chwili podpisania i złożenia dokumentu ważny był certyfikat. Odrębna sprawa to raport. Na raporcie weryfikacji podpisu elektronicznego jest data ważności podpisu, w której to zmieścił się podpisując dokument.
Moim zdaniem jest ok. W chwili podpisania i złożenia dokumentu ważny był certyfikat. Odrębna sprawa to raport. Na raporcie weryfikacji podpisu elektronicznego jest data ważności podpisu, w której to zmieścił się podpisując dokument.
0
2020-04-22 21:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy