Forum


Powrót Ogłoszenie o zamówieniu - dylemat

P.

Patrycja .....

5

jeżeli będę żądała od wykonawcy najwyżej ocenionego ( w etapie III) wykazu osób to w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
przy zapisie: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: ....

należy wpisać Tak? czy Nie?
jeżeli będę żądała od wykonawcy najwyżej ocenionego ( w etapie III) wykazu osób to w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa przy zapisie: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: .... należy wpisać Tak? czy Nie?
0
2020-04-27 13:00 0

M.

Magdalena .....

0

Ja zawsze zaznaczam: Tak.
Ja zawsze zaznaczam: Tak.
0
2020-04-27 14:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy