Forum


Powrót Ważność podpisu elektronicznego bez znacznika czasu

B.

Bogumiła .....

0

Weryfikując prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego na jednym z dokumentów oferty przetargowej (otwarcie ofert w dniu 15 kwietnia 2020 r.) - Pełnomocnictwo podpisane przez notariusza dla osoby podpisującej ofertę wyskakuje komunikat: "Podpis został negatywnie zweryfikowany - Certyfikat wygasł". Na stronie weryfikacja podpisu.pl zweryfikowano warunkowo pozytywnie, ponieważ certyfikat wygasł a brak znacznika czasu uniemożliwia stwierdzenie czy był ważny w momencie składania podpisu.
Kwalifikowany podpis elektroniczny został złożony w dniu 16 lipca 2019 r (deklarowany). Certyfikat stracił jednak ważność w dniu 19 września 2019 r. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia pełnomocnictwa w prawidłowej formie, stwierdził, że złożone wraz z ofertą pełnomocnictwo jest ważne, gdyż podpis został złożony w terminie ważności certyfikatu.
Bardzo proszę o informację czy w opisanej sytuacji dokument opatrzony podpisem elektronicznym bez znacznika czasu został złożony prawidłowo czy też nie?
Weryfikując prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego na jednym z dokumentów oferty przetargowej (otwarcie ofert w dniu 15 kwietnia 2020 r.) - Pełnomocnictwo podpisane przez notariusza dla osoby podpisującej ofertę wyskakuje komunikat: "Podpis został negatywnie zweryfikowany - Certyfikat wygasł". Na stronie weryfikacja podpisu.pl zweryfikowano warunkowo pozytywnie, ponieważ certyfikat wygasł a brak znacznika czasu uniemożliwia stwierdzenie czy był ważny w momencie składania podpisu. Kwalifikowany podpis elektroniczny został złożony w dniu 16 lipca 2019 r (deklarowany). Certyfikat stracił jednak ważność w dniu 19 września 2019 r. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia pełnomocnictwa w prawidłowej formie, stwierdził, że złożone wraz z ofertą pełnomocnictwo jest ważne, gdyż podpis został złożony w terminie ważności certyfikatu. Bardzo proszę o informację czy w opisanej sytuacji dokument opatrzony podpisem elektronicznym bez znacznika czasu został złożony prawidłowo czy też nie?
0
2020-04-27 15:29 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 648

Raczej na pełnomocnictwie jest data jego wystawienia, więc jeśli jest zbieżna z ważnością certyfikatu to ok.
Raczej na pełnomocnictwie jest data jego wystawienia, więc jeśli jest zbieżna z ważnością certyfikatu to ok.
0
2020-04-28 12:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy